Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Zalew Karczunek

29 stycznia w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie odbyło się spotkanie z wędkarzami, którzy wykupują Karty Stałego Użytkownika Łowiska na Zalewie Karczunek. Głównym tematem rozmów było przedyskutowanie zmian w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, ale także wielu innych spraw organizacyjnych.
Po długiej, ale rzeczowej dyskusji przyjęto wiele propozycji zmian w regulaminie, które zostały przekazane Burmistrzowi Kałuszyna do ostatecznego opracowania i wydania zarządzenia. W regulaminie połowu, oprócz zmian porządkowych dokonano także zmian wymiarów ochronnych ryb. (w załączniku)
Od 2013 roku gmina, jako właściciel zalewu dokonuje zarybień, na które przeznacza środki, pochodzące z wpłat za zezwolenie na łowienie. Każdego roku wysokość tych środków, a co za tym idzie , także ilość wpuszczanych ryb, zależna jest od ilości dokonanych wpłat i oscyluje w granicach 6.500 złotych, co przekłada się na 650-750 kg nowych ryb. Od października roku ubiegłego w wodach Zalewu Karczunek pływa więcej karpia (250 kg), karasia srebrnego (220 kg), karpia kroczka (100 kg), złotego karasia (42 kg), amura (26 kg), lina (23 kg) i sandacza (50 sztuk).

Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu.pdf

 

 

Dodatkowe informacje