Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja o Uroczystości kończącej obchody 300-lecia potwierdzenia nadania praw miejskich dla Kałuszyna.

W bieżącym roku przypadała trzechsetna rocznica potwierdzenia nadania praw miejskich dla Kałuszyna. Potwierdzenia dokonał król August II Mocny na sejmie grodzieńskim w październiku 1718 r., na skutek starań ówczesnych właścicieli Kałuszyna – rodu Opackich.

Czytaj więcej...

Zakup nowej karetki dla SPZOZ Kałuszyn

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodnia Opieki Zdrowotnej podejmując kolejne działania, zmierzające do unowocześnienia placówki                      i podnoszenia standardu świadczonych w niej usług, zakupił nowy, specjalistyczny ambulans medyczny,

Czytaj więcej...

CZYSTE POWIETRZE.

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 18 września 2018 r. ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o zgromadzeniu

Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że Pani Anna Kopczyńska złożyła do Urzędu zawiadomienie o organizowanym zgromadzeniu, organizowanym przez „Komitet Stop dla budowy linii NN 2x400kV” oraz „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej”

Czytaj więcej...

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

Czytaj więcej...

Umowa na dofinansowanie zadania pn"Stworzenie warunków do rozwoju..."

Na początku września Burmistrz Kałuszyna – Pan Marian Soszyński przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego – Pani Marii Bugno podpisali umowę na dofinansowanie zadania

Czytaj więcej...

Pamięć września 1939 roku

12  września br obchodziliśmy uroczyście  79. rocznicę jednej z najkrwawszych bitew kampanii wrześniowej pod  Kałuszynem, która mimo znacznych strat była zwycięska dla Polaków.

Czytaj więcej...

Dożynki Gminno – Parafialne 2018

       Tegoroczna  uroczystość   dożynkowa miała wyjątkowy charakter. W 2018 roku miasto Kałuszyn świętuje 300 –lecie potwierdzenia nadania praw miejskich, a  Nasza Ojczyzna 100 lecie odzyskania niepodległości.

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy

W dniu 29 sierpnia 2018r. w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Gminy Kałuszyn pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania”. 

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje