Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Aleksander Łabuszewski - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr VI/33/94 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 12 września 1994r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Ojciec Święty Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Rady Miejskiej w Kałuszynie Nr XIV/86/99 z dnia 29 listopada 1999r. został nadany tytuł Honorowego Obywatela Kałuszyna dla Ojca Świętego Jana Pawła II

 

Dodatkowe informacje