Informacje

Świadczenie uzupełniające ( 500 plus) dla niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą  z dnia 31 lipca 2019 r  o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (DZ. U. poz.1622) świadczenie uzupełniające  ( 500 plus) to nowy typ pomocy skierowanej do osób niezdolnych  do samodzielnej egzystencji.
Ma ono na celu dodatkowe wsparcie  finansowe najbardziej potrzebujących ze względu na zwiększone koszty  związane z pielęgnacją ,rehabilitacją  czy opieką medyczną .

Czytaj więcej: Świadczenie uzupełniające ( 500 plus) dla niepełnosprawnych

Nowy wzór wniosku dobry start, który obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.

W związku z zamieszczeniem 15 lipca br. Wzoru wniosku o świadczenie dobry start - obowiązującego od 1 sierpnia 2019 r. na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi ustalenia prawa do świadczenia dobry start (z tytułu rozpoczęcia 1 września 2019 r. kolejnego roku szkolnego 2019/2020), przekazujemy informacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej: Nowy wzór wniosku dobry start, który obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie - dzień wolny 21.06.2019

Informuje się ,że dzień 21 czerwca 2019 r (piątek)  jest dniem wolnym od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie.
W tym dniu pracownicy przebywają na urlopach wypoczynkowych.

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu ”Opieka wytchnieniowa „- edycja 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości skorzystania z tej fomy pomocy .

Cel programu

Głównym celem programu (poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej) jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 „Opieka wytchnieniowa” może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie” – czytamy w opisie programu.

 

Czytaj więcej: W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu ”Opieka...