Informacje

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny

Rodzaj umowy: umowa   zlecenie  w wymiarze 0,5 etatu


Termin realizacji:  styczeń - grudzień  2020 r.
 
Zakres wykonywanych na stanowisku zadań:
Do głównych obowiązków asystenta rodziny będzie należeć wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których występują problemy opiekuńczo- wychowawcze  z dziećmi oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Asystent będzie odpowiedzialny za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu ról rodzicielskich.

Czytaj więcej: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny

Klub „Senior+” w Kałuszynie- rekrutacja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie, ogłasza nabór uczestników do „ Klubu Senior+” przy ulicy Wojska Polskiego 20

 Jeżeli jesteś:
•    osobą nieaktywną zawodowo
•    w wieku 60+
•    Mieszkańcem gminy Kałuszyn
•    pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny
•    chcesz pomóc sobie i innym


Zostań uczestnikiem Klubu „Senior+” w Kałuszynie – ośrodku wsparcia, posiadającym infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.
Klub „Senior+” zapewnia 6-godzinną ofertę usług codziennie od poniedziałku do piątku.


Podstawowy zakres usług świadczonych przez Klub :Senior+” w Kałuszynie to:
•    zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim,
•    możliwość korzystania z warsztatów kulinarnych, zajęć sportowych, edukacyjnych, zajęć rękodzieła i wielu innych,
•    możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących, w tym seniorów.


W ramach pierwszej rekrutacji do udziału zostanie wyłowionych 20 osób- decyduje kolejność zgłoszeń.
Wniosek o skierowanie do  Klubu „Senior+” należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie, ul. Wojska Polskiego 20, w godzinach pracy Ośrodka.
Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 257576147
Zadania współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityk Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „ Senior+” na lata 2015-2020.

karta zgłoszenia.pdf

Świadczenie uzupełniające ( 500 plus) dla niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą  z dnia 31 lipca 2019 r  o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (DZ. U. poz.1622) świadczenie uzupełniające  ( 500 plus) to nowy typ pomocy skierowanej do osób niezdolnych  do samodzielnej egzystencji.
Ma ono na celu dodatkowe wsparcie  finansowe najbardziej potrzebujących ze względu na zwiększone koszty  związane z pielęgnacją ,rehabilitacją  czy opieką medyczną .

Czytaj więcej: Świadczenie uzupełniające ( 500 plus) dla niepełnosprawnych

Nowy wzór wniosku dobry start, który obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.

W związku z zamieszczeniem 15 lipca br. Wzoru wniosku o świadczenie dobry start - obowiązującego od 1 sierpnia 2019 r. na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi ustalenia prawa do świadczenia dobry start (z tytułu rozpoczęcia 1 września 2019 r. kolejnego roku szkolnego 2019/2020), przekazujemy informacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej: Nowy wzór wniosku dobry start, który obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.