Informacje

Nowa siedziba OPS w Kałuszynie

Informujemy, że w związku  z remontem budynku w którym mieścił się Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie, od dnia 25 czerwca 2018 r Ośrodek Pomocy Społecznej będzie miał swoją siedzibę w budynku Domu Nauczyciela – Kałuszyn ul. Pocztowa 4A

 

Program „Dobry Start”

Program ”Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia przyznawanego co roku wszystkim uczniom rozpoczynającym  rok szkolny.

Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.

Komu przysługuje świadczenie- świadczenie „Dobry Start” przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym na dziecko uczące się w szkole ,aż do ukończenia przez nie 20 roku życia . Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole ,otrzymują świadczenie  do ukończenia  24 roku życia .

Pierwszym rokiem realizacji jest rok 2018 i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019

Jak otrzymać świadczenie- aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek.

Wnioski o wypłatę będzie  można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane drogą tradycyjną ( w formie papierowej). Wnioski należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

Gdzie złożyć wniosek- Wnioski od 1 sierpnia można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie  ul. Pocztowa 4A Tel.25 7576 147 e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 w godzinach pracy:od  7.30 do 15.30

Wypłata Świadczenia – złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż  do  30  września .Wnioski złożone w kolejnych miesiącach skutkują wypłatą świadczenia w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia.

Przykładowy wzór wniosku o świadczenie” Dobry Start” znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https:/www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-świadczenia –dla –rodzin/

 

Informacja dotycząca składania wniosków : o świadczenie wychowawcze ,fundusz alimentacyjny i zasiłki rodzinne

W dniu 7 lipca 2017 r Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin ,która nowelizuje między innymi ustawy: o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Termin wejścia w życie ustawy to 1 sierpnia  2017 r
Z dniem 1 sierpnia 2017 r rozpoczyna się termin składania wniosków  o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”,świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków rodzinnych na nowy okres świadczeni owy
Poniżej przedstawiamy  informację  o terminach przyjmowania wniosków i wypłat w/w świadczeń  na nowy okres  świadczeniowy  z uwzględnieniem zmian  wprowadzonych ustawą  z dnia 7 lipca 2017 r
Terminy składania wniosków
O ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  (500+),zasiłku rodzinnego i świadczeń z funduszu  alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy od 1.10.2017 r do 30.09.2018 r
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+) ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
okres  świadczeniowy  od 1.10.2017 r do 30.09.2018 r
Wnioski będą przyjmowane  od dnia 1 sierpnia 2017 r
. w przypadku  złożenia wniosku wraz z dokumentami  od dnia 1 sierpnia 2017 r do dnia 31 sierpnia 2017 r – ustalenie  prawa do świadczenia 500+i FA oraz wypłata świadczeń  przysługujących  za miesiąc październik  nastąpi do dnia 31 października 2017 r
. w przypadku złożenia wniosku  wraz  z dokumentacją od dnia 1 września 2017 r do dnia 30 września 2017 r ustalenie prawa do  świadczeń (500+)i FA oraz wypłata  świadczeń nastąpi do 30 listopada 2017 r
ZASIŁKI RODZINNE okres zasiłkowy od dnia 1.11.2017 r do 31.10.2018 r
Wnioski będą przyjmowane od dnia  1 sierpnia  2017 r

. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami  od dnia 1 sierpnia 2017 rdo 31 sierpnia 2017 r – ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata zasiłku przysługującego za miesiąc listopad nastąpi do 30 listopada 2017 r
. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją od dnia 1 września 2017 r do 31 października 2017 r – ustalenie prawa do zasiłku oraz wypłata zasiłku nastąpi do dnia 31
grudnia 2017 r
Wnioski należy składać osobiście lub drogą elektroniczną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie ul. Wojska Polskiego 20 . Pytania proszę kierować pod nr 75 76 147