Informacje

Nowy wzór wniosku dobry start, który obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.

W związku z zamieszczeniem 15 lipca br. Wzoru wniosku o świadczenie dobry start - obowiązującego od 1 sierpnia 2019 r. na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi ustalenia prawa do świadczenia dobry start (z tytułu rozpoczęcia 1 września 2019 r. kolejnego roku szkolnego 2019/2020), przekazujemy informacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej: Nowy wzór wniosku dobry start, który obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie - dzień wolny 21.06.2019

Informuje się ,że dzień 21 czerwca 2019 r (piątek)  jest dniem wolnym od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie.
W tym dniu pracownicy przebywają na urlopach wypoczynkowych.

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu ”Opieka wytchnieniowa „- edycja 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości skorzystania z tej fomy pomocy .

Cel programu

Głównym celem programu (poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej) jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 „Opieka wytchnieniowa” może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie” – czytamy w opisie programu.

 

Czytaj więcej: W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu ”Opieka...

Dom Samopomocy Społecznej w Mrozach

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie informuję, że od 4 lutego 2019r. nastąpiło uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrozach dla osób niepełnosprawnych ze sprzężeniami oraz dotkniętych autyzmem, dla których ścieżka edukacyjna już się zakończyła.
      Placówka przeznaczona jest dla 15 osób z niepełnosprawnościami.  Dom Samopomocy został utworzony w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” ze środków rezerwy celowej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, któremu Powiat Miński po rozstrzygnięciu konkursu zlecił prowadzenie ŚDS. Gmina Mrozy przekazała w użyczenie pomieszczenia w budynku dawnego internatu przy ZS w Mrozach na prowadzenie placówki.
      Zajęcia odbywają się w sześciu pracowniach: informatyczno-multimedialnej, rehabilitacji, gospodarstwa domowego w której podopieczni uczą się wykonywać podstawowe czynności związane z przygotowanie posiłku, arteterapii, gdzie ma miejsce malowanie, rysowanie, czy śpiewanie, pracowni porządkowo-technicznej oraz psychologicznej. Placówka posiada również pokój wypoczynku oraz dużą świetlicę, gdzie odbywają się zajęcia np. z muzykoterapii, czy psychodramy. Ponadto oferuje fachową opiekę kadry terapeutycznej, psychologa i fizjoterapeuty. Osoby niepełnosprawne mają możliwość bezpłatnego dowozu do placówki.
        Bliższe informacje udzielane są w domu pomocy Społecznej „ Caritas” DWP Mrozy ul. Licealna 3, tel. kontaktowy 504 686 173.