Informacje

Szkolenie na wózki widłowe

W związku z tym ,że organizuje  się grupę do przeszkolenia w celu nabycia  kwalifikacji ( na wózki widłowe i opiekun osób starszych) Zapraszamy osoby w wieku 30-60 lat z terenów wiejskich, bezrobotne do Ośrodka Pomocy Społecznej Kałuszyn  ul. Wojska Polskiego 20
Udział w projekcie jest  bezpłatny w ramach szkolenia płatny 3-miesięczny staż.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) udziela pomocy żywnościowej osobom:

  • samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza 951 zł
  • osobom w rodzinie „których dochód nie przekracza 771 zł na osobę w rodzinie

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do siedziby Ośrodka - Kałuszyn ul. Wojska Polskiego 20

Wyższe świadczenia rodzinne i próg dochodowy

Wyższe kwoty zasiłków rodzinnych  od 1 listopada 2015 r
Kryterium dochodowe rodziny – 674 zł
Kryterium dla rodziny z osobą niepełnosprawną -764 zł
Zasiłek rodzinny  do 5 lat – 89 zł
Zasiłek  od 6-18 lat -  118 zł
Zasiłek od 19-23 – 24lat (dziecko niepełnosprawne – 129 zł


Dodatki  do zasiłku rodzinnego
Becikowe   - 1000 zł
Dodatek do zasiłeku rodzinnego  z tytułu urodzenia dziecka  -1000 zł
Urlop wychowawczy- 400 zł
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samot. wych.dziecka  185 zł
Dodatek do zasiłku rodzinnego  z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej  - 90 zł
Dodatek z tytułu kształcenia  i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego  do 5 r,życia  -80 zł  powyżej 5 roku życia  -100 zł
Dodatek z tytułu rozpoczęcie roku szkolnego  – 100 zł
Dodatek z tytułu  podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania dojazdy – 63 zł
Dodatek z tytułu podjecia nauki poza miejscem zamieszkania -Internat  - 105 zł
Zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł
Dodatek  tytułu samotnego  wychowywania  dziecka -185 zł  dziec.niepeł .265zł

Większa pomoc dla potrzebujących

Od 1 października  wzrosły kryteria uprawniające do pomocy społecznej i wysokość zasiłków
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń  z pomocy społecznej  wzrośnie :

  • o 92 zł do 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • o 58 zł do 514 zl dla osoby w rodzinie


Podwyższone zostaną także same świadczenia :

  • Maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł do 604 zł
  • Wartość dochodu miesięcznego z 1ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł

Pomoc przed zimą

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie informuje, że w związku z nadchodzącą zimą osoby bezdomne, zagrożone bezdomnością, osoby starsze, ubogie, samotne oraz rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać pomoc w formie schronienia, opału, pomoc w formie ciepłej odzieży i zimowego obuwia.

Wszelkie informacje dotyczące osób bezdomnych , starszych które nie radzą sobie w codziennym życiu, szczególnie w okresie zimy prosimy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podajemy : Wykaz noclegowni, jadłodajni, schronisk oraz punkty pomocy socjalnej działające na terenie województwa mazowieckiego