Kalendarz

styczeń

21

poniedziałek

Godzina

Projekty

 

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty - 26 kwietnia 2018r.

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty to coroczna akcja Operonu i Gazety Wyborczej, mająca na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji bazujące na ocenianiu kształtującym. Operon jako pierwszy w Polsce zaproponował nauczycielom przeprowadzenie sprawdzianu już w III klasie szkoły podstawowej. Dostarcza on szkołom informacji o pracy uczniów w zakresie różnych kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Kluczowym elementem jest stosowanie kart oceniania kształtującego, które stanowią precyzyjną informację zwrotną oraz motywują ucznia do nauki. Właśnie z tym sprawdzianem w dniu 26 kwietnia 2018r. zmierzyli się tegoroczni trzecioklasiści. Już od wczesnych godzin porannych w głowach dzieci rodziły się pytania. Czy damy radę? Czy nam się uda? Spokojnie. Wszyscy trzecioklasiści stanęli na wysokości zadania. Towarzyszący niewielki stres nie przeszkodził im w rozwiązywaniu zadań i pisaniu odpowiedzi. Pierwszy egzamin za nimi. Oby tak dalej!(autor: Małgorzata Chrościcka)