Kalendarz

kwiecień

22

poniedziałek

Godzina

Projekty

 

Regulamin konkursu dieceznalnego dla dzieci szkół podstawowych kl. I-VI

 

Regulamin konkursu diecezjalnego

dla dzieci szkół podstawowych kl. I-VI

 

 

Organizatorzy:

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Warszawsko – Praskiej

Cele konkursu:

 • zaangażowanie uczniów szkół podstawowych w różne formy pracy pozalekcyjnej.
 • korelacje międzyprzedmiotowa (plastyka, geografia, historia)
 • zaangażowanie uczniów szkół podstawowych w przeżywanie na terenie całej Polski obchodów 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości ,
 • rozwijanie kreatywnego myślenia, wrażliwości estetycznej oraz talentów plastycznych
 • zaznajomienie dzieci z historią obiektów swojej okolicy oraz uwrażliwienie dzieci piękno okolicy,
 • kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych,
 • aktywizacja miłośników sztuk pięknych poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań,
 • promocja zdolnych dzieci i młodzieży,
 • promocja szkół i placówek edukacji pozaszkolnej.

 

Adresaci:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych kl. I-VI terenu Diecezji Warszawsko – Praskiej uczęszczających na lekcje religii.

 

Warunki uczestnictwa

Konkurs „100 lat – moja mała Ojczyzna“ w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Pierwsza - dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
 • Druga - dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

 

 • Zadaniem dzieci jest przedstawienie w ciekawy sposób walorów czy obiektów historycznych swojej miejscowości „Małej Ojczyzny”)  w formie plastycznej. Autor pracy może wykonać plakat w formie reklamy miejsca lub w formie zaproszenia. W pracę można również wpisać liczbę 100.
  • Ważnym, centralnym punktem pracy powinno być godło Polski pobrane w formie szablonu (A-5) z wydziału katechetycznego. PRZYPOMINAMY - PO GODLE NIE WOLNO PISAĆ A JEDYNIE POKOLOROWAĆ ZGODNIE Z TREŚCIĄ ART. 2 - Ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. (Art. 2. 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.)
  • Prace należy wykonać samodzielnie, w dowolnej technice plastycznej płaskiej na formacie A-2 w orientacji pozionej lub pionowej (kredka, ołówek, malarstwo, mozaika, wyklejanka, wydzieranka, kolaż itp.).
   Format A2: 42cm x 59,4 cm
  • Etap szkolny organizują nauczyciele religii we współpracy z Księdzem Proboszczem i Dyrektorem Szkoły.
  • Do etapu diecezjalnego należy przesłać do Kurii Biskupiej Diecezji Warszawsko – Praskiej, (Jeżeli w konkursie wzięło w danej kategorii (I-III i IV-VI) udział do 50 osób – przysyłamy do kurii 3 prace, a jeżeli powyżej 50 – 6 prac.). Prace oceniamy w dwóch kategoriach wiekowych.
  • Na odwrocie każdej pracy należy przykleić wypełnioną kartę zgłoszenia podaną poniżej.
  • Prace należy złożyć w Wydziale Katechetycznym do dnia 16 marca 2019 r.
  • Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów
  • Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi do 6 maja 2019 r. na stronie internetowej www.katecheza.floriańska3.pl
   • Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 17 maja 2019 r. w kaplicy kurialnej o godz. 11.00 (ul. Floriańska 3)

ETAP SZKOLNY – do 3 grudnia 2018r.

UWAGA!!!

 Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Prawa autorskie przechodzą na organizatora.

 Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne promowanie ich prac przez organizatora konkursu oraz podanie ich danych osobowych do publicznej wiadomości.

Propozycja:

W porozumieniu z Księdzem Proboszczem lub Dyrekcją można:

 1. przygotować wystawę najciekawszych prac uczniów w parafii, w szkole.
 2. najlepsze prace można przedstawić na lekcji religii, na zbiórce ministranckiej lub na innych grupach parafialnych.

opiekun: Krystyna Sęktas

Szablon godła do pobrania - (PDF 59,8KB)