Kalendarz

czerwiec

1

poniedziałek

Godzina

Projekty

 

Narodowe Święto Niepodległości - To już 100 lat! - 9 listopada 2018r.

Był taki czas, kiedy Polska zniknęła z mapy Europy. Nasz naród pozbawiony został swojej ojczyzny. Tereny naszego kraju podzieliły między siebie trzy państwa – Rosja, Prusy i Austria. Zaborcy narzucili Polakom obcy język i kulturę. Bardzo surowo karali za każdy przejaw polskości. Mimo, że Polski nie było na mapie, to jednak pozostała w sercach Polaków, którzy nie zgadzali się z niewolą i stawali do walki o swój kraj. Dopiero I wojna światowa dała szansę na wolność, ponieważ wtedy państwa zaborcze walczyły przeciw sobie. W dniu, w którym zakończyły się walki, 11 listopada 1918 roku, władzę w Warszawie objął Józef Piłsudski – człowiek, który w czasie  wojny starał się odbudować państwo polskie, walcząc na czele Legionów. W tym dniu, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość, stała się krajem wolnym, dlatego 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku przypadła jej 100 rocznica.

By upamiętnić ten dzień w całym kraju już na długo przed 11 listopada powiewały biało-czerwone flagi, w szkołach odbywały się akademie, apele, organizowano biegi, konkursy i marsze. Nie było także inaczej w naszej gminie. W piątek 9 listopada zebraliśmy się w parku miejskim w Kałuszynie by razem, począwszy od dzieci przedszkolnych a skończywszy na gimnazjum zaśpiewać nasz polski hymn narodowy. „Mazurka Dąbrowskiego” śpiewali wszyscy. O godzinie 11:11 z flagami w ręku i kotylionem na sercu podziękowaliśmy tym, którzy oddali życie, abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Bądźmy wdzięczni i dbajmy o naszą ukochaną ojczyznę, dbajmy o naszą Polskę. (Autor: Małgorzata Chrościcka)