Kalendarz

październik

22

poniedziałek

Godzina

Projekty

 

Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych      

4 września 2017r.

2.

Rocznica walk pod Kałuszynem

12 września 2017r.

3.

Zebranie Rady Rodziców

18 października 2017r.

4.

Szkolenie Rady Pedagogicznej 

8 listopada 2017r.

godz. 14.00

5.

Przerwa świąteczna

23 grudnia 2017r. -
  1 stycznia 2018r.

6.

Klasyfikacja uczniów za I półrocze - rada pedagogiczna  

10 stycznia 2018r.

godz. 14.00

7.

Ferie zimowe

15 stycznia - 28 stycznia 2018r.

  8.   

Szkolenie Rady Pedagogicznej 

14 marca 2018r.

godz. 14.00

9.

Wiosenna przerwa świąteczna      

29 marca-

3 kwietnia 2018r.

10.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

(w ramach dni wolnych ustalonych przez dyrektora szkoły)* 

2 maja 2018r.

11.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

(w ramach dni wolnych ustalonych przez dyrektora szkoły)*

4 maja 2018r.

12.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

(w ramach dni wolnych ustalonych przez dyrektora szkoły)*

1 czerwca 2018r.

13.

Klasyfikacja uczniów za II półrocze - rada pedagogiczna  

19 czerwca 2018r.

godz. 14.00

14.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych      

22 czerwca 2018r.

15.

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2016/2017 - rada pedagogiczna  

26 czerwca 2018r.

godz. 10.00

 

* - Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla chętnych uczniów
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 X 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego)