Uchwałą Nr XII/82/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008r. został nadany tytuł "Honorowy obywatel Kałuszyna"

Pan Profesor Janusz Tazbir urodził się w Kałuszynie dnia 5 sierpnia 1927r. Należy do najwybitniejszych historyków w Polsce. Prowadzona Przez Pana Profesora działalność naukowa i społeczna przynosi chlubę naszemu miastu i jego mieszkańcom.
Dorobek naukowy naszego rodaka jest imponujący. Dotyczy historii Rzeczypospolitej Polskiej z okresie XVI i XVII wieku. Profesor Janusz Tazbir jest naszym autorytetem w dziedzinie historii kultury staropolskiej, reformacji i kontrreformacji. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą. Wiele miejsca w swojej twórczości poświęca wspomnieniom z rodzinnych stron. Jest współzałożycielem i członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej. Wspiera intelektualnie redakcję „…Kałuszyńskie” oraz redakcję „Rocznika Kałuszyńskiego” W roku 2003 uczestniczył w uroczystościach z okazji Jubileuszu Miasta.
Za działalność naukową i ogromny wkład dla polskiej nauki historycznej został odznaczony m.in.

  • Krzyżem Kawalerskim w 1978r.
  • Krzyżem Komandorskim w 1992r.
  • Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą w 2000r.

Otrzymał tytuł doktora honoris causa Rosyjskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu w Opolu.

Uchwałą Nr VI/89/95 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 8 lipca 1995r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Uchwałą Nr XII/81/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008r. został nadany tytuł "Honorowy obywatel Kałuszyna"

Ks. Władysław Szymański angażuje się w życie społeczne mieszkańców Kałuszyna i okolic.
Współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi na rzecz dobra parafian i mieszkańców, a w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży, kombatantów i Ochotniczych Straży Pożarnych. Troszczy się o zachowanie dziedzictwa naszych przodków, wokół Kościoła i Cmentarza. Jest niezwykle zaangażowany w organizację uroczystości religijno-patriotycznych poświęconych pamięci i czci żołnierzy poległych w walce o wolność Ojczyzny we wrześniu 1939r. w Kałuszynie oraz organizację Dożynek Parafialno-Gminnych.
Za społeczną działalność otrzymał Odznaczenia i Medale:

  • "Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”
  • "Medal Pro Memoria” w 2005r.
  • "Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”  w 2006r.

Uchwałą Nr VI/33/94 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 12 września 1994r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Uchwałą Nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 6 maja 2003 r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Uchwałą Rady Miejskiej w Kałuszynie Nr XIV/86/99 z dnia 29 listopada 1999r. został nadany tytuł Honorowego Obywatela Kałuszyna dla Ojca Świętego Jana Pawła II