Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Filtr
 • Zaadoptuj pieska

  piesek

  W dniu 27 lipca 2016 roku na posesję w m. Olszewice zostało podrzuconych 10 szczeniąt.

  Jeśli ktoś wie komu oszczeniła się suka i mógł wyrzucić pieski proszę o kontakt z Urzędem Miejskim w Kałuszynie tel. 25 757 66 18 wew.16.


  Osoby zainteresowane adopcją piesków proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Kałuszynie tel. 25 757 66 18 wew.16.


  W przypadku adopcji suczki Urząd zapewnia sterylizację i szczepienie przeciwko wściekliźnie. Pieski można oglądać na terenie oczyszczalni ścieków w Olszewicach.

   

  Zostały tylko dwie suczki

   

  pieski

 • Planowane wyłączenia

  Informujemy, że dnia 10 lutego 2016 firma Instalarstwo i Pomiary Elektryczne Wiesław Sitnicki będzie wykonywał prace związane z przeglądem linii nN na stacji transformatorowej Kałuszyn Rynek 05-0125. W związku z powyższym w dniu 10 lutego 2016 będzie przerwa w dostawie prądu od godz. 8.00 do 14.00 w obszarze:

  Kałuszyn pl. Kilińskiego 2,5,6,8,
  Kałuszyn ul. Kościelna 2,4, działka nr 3504,
  Kałuszyn ul. Mickiewicza 1-13, 22, 26, 31,
  Kałuszyn pl. Kilińskiego 5-7, sklep Topaz,
  Kałuszyn ul. Warszawska 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 25, 27-49 nieparzyste, stacja paliw ORLEN,
  Kałuszyn ul. Żeromskiego 2, 5, 9, 11,

 • Szkolenie chemiczne

  Szanowni Państwo

  Istnieje możliwość zorganizowania w marcu lub kwietniu br. szkolenia dotyczącego stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy – uprawnienia do posługiwania się opryskiwaczem i zakupu środków ochrony roślin. Szkolenie podstawowe jest dla osób odbywających szkolenie po raz pierwszy a uzupełniające dla osób, których uprawnienia straciły ważność (5 lat ). Zapisy na szkolenie przyjmowane są do dnia 18 lutego Urzędzie Miejskim pok. Nr. 10 lub telefonicznie pod numerem 665255278 – Jerzy Grabowski
  Opłata za szkolenie:
  - podstawowe 100 zł
  - uzupełniające 70 zł

  Jerzy Grabowski
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

 • Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

 • Zawiadomienie

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
  uprzejmie informuje, że w dniach
  29-30 czerwca 2015r.
  na terenie miasta Kałuszyn nastąpią przerwy w dostawie wody

  z powodu prac na sieci
  Za powstałe niedogodności przepraszamy.

 • Zawiadomienie

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
  uprzejmie informuje, że dnia
  30 czerwca 2015r. (wtorek)
  w godzinach od 8.00-12.00
  na terenach wiejskich nastąpi przerwa w dostawie wody
  Za powstałe niedogodności przepraszamy.

 • Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej

  Informuje się, że wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej odbędą się w dniu  31 maja 2015 r.
     
  Głosowanie  odbędzie  się  w godzinach 8,oo - 18,oo.  
  w  Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.

 • X edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

 • Zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Kałuszyn na Debatę Społeczną

  plakat debataPolicjanci z mińskiej Komendy organizują kolejną gminną Debatę Społeczną - z cyklu zaplanowanych w tym roku spotkań ze społeczeństwem. Planowana debata odbędzie się w czwartek 28 maja 2015 roku w godzinach 17:00-19:00 w Domu Kultury w Kałuszynie przy ulicy Warszawskiej 45. Komendant Komisariatu Policji w Mrozach i Burmistrz Miasta Kałuszyn, zapraszają wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Kałuszyn do udziału w Debacie Społecznej, której przewodnim tematem będzie omówienie występujących zagrożeń i lokalne poczucie bezpieczeństwa obywateli.

 • Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2015

  W ramach promocji i kultywowania lokalnych tradycji w naszym regionie Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej wraz z Wójt Gminy Jakubów  ogłasza konkurs  pt. „Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2015”, w którym uczestnicy będą mogli przedstawić potrawy kulinarne w trzech kategoriach. Celem konkursu jest identyfikacja i wykreowanie produktów lokalnych wytwarzanych metodami tradycyjnymi. Konkurs ma za zadanie wzbudzenie większego zainteresowania wśród potencjalnych konsumentów, a w rezultacie doprowadzenie do powstania rynku produktów wysokiej jakości.

 • O G Ł O S Z E N I E

  O G Ł O S Z E N I E
  Makbud Centrum Edukacyjne OMEGA mające siedzibę w Mińsku Mazowieckim
  Z a p r a s z a
  Mieszkańców  miasta i gminy Kałuszyn
   na spotkanie mające na celu
  Konsultacje założeń Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości
  w powiecie mińskim
  Spotkanie odbędzie się
  w dniu 19 maja 2015 roku o godzinie 18.00
  w budynku Domu Kultury w Kałuszynie

 • Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie Mińskim

  W ramach realizowanego projektu pn. „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie Mińskim” realizowanego przezStarostwo Powiatowe w Mińsku w partnerstwie z Fundacją Europejskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza powstała  Platforma Konsultacji Społecznych dostępna pod adresem:  http://konsultacje-powiatminski.zpwim.pl/

  Zostaną na niej umieszczone dokumenty bezpośrednio związane z tworzącym się Lokalnym Program Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Mińskiego.

  W ramach projektu zostanie także przeprowadzonych 13 spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami każdej z gmin powiatu mińskiego. Terminy zostaną podane na Platformie.

  Serdecznie zapraszamy zarówno do uczestniczenia w spotkaniach, jak i udzielania się na platformie konsultacyjnej. 

 • Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Mazowieckiej Izby Rolniczej

 • Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

  Od 1993 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2000 a 2008 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy.

 • III edycja Listów dla Ziemi

  Dołącz do Ekologicznej Drużyny Narodowej

  Do III edycji Listów dla Ziemi dołączyło już ponad 100 gmin i ponad 100 000 uczniów z całej Polski. W kwietniu dzieci i młodzież napiszą listy dotyczące ekokonsumpcji i sposobów na zmniejszenie ilości śmieci, a już teraz wraz ze swoimi placówkami mogą się włączać w całoroczne działania będące częścią akcji, takie jak Ośmiokąt edukacyjny czy 365 reklamówek śmieci. Gminy, które nie dołączyły jeszcze do Listów dla Ziemi 2015 wciąż mogą to zrobić!

 • Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej 31 maj 2015r.

 • XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu „ Bezpieczne Gospodarstwo Rolne „

  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XIII edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

 • BEZPŁATNE SZKOLENIA POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI Z ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI Z ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU „BUDUJEMY KREATYWNĄ FIRMĘ NA WSI W 10 KROKACH” . SZKOLENIA I WARSZTATY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W TRZYDNIOWYCH BLOKACH DLAGRUP  20-25 OSOBOWYCH W HOTELU EKWOS W GRĘBISZEWIE.
  ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ MATERIAŁY SZKOLENIOWE, BEZPŁATNE NOCLEGI, PEŁNE WYŻYWIENIE, MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z SAUNY I JACCUZZI.
  INFORMACJE O SZKOLENIU
  Informacje dotyczące rekrutacji udzielane są pod  nr tel.: (48) 25- 756 -34 -31, mail:  a.cichewicz@ekwos.com.pl
  O UDZIALE W SZKOLENIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 • ODBIÓR AZBESTU W 2015 ROKU

  Burmistrz Kałuszyna, informuje o możliwości składania przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej (w tym również wspólnoty mieszkaniowe) wniosków na zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Kałuszyn.
  Prace zrealizowane będą w 2015 roku po otrzymaniu przez Gminę Kałuszyn dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie. Nieotrzymanie dofinansowania spowoduje automatyczne przesunięcie wniosku na kolejne lata, w których pozyskane zostaną środki na realizację zadania.
  Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu, proszone są o złożenie wniosku* wraz z załącznikami w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1  w terminie do dnia 30.01.2015 r.


  *druki wniosków można pobrać w pokoju nr 6a lub na stronie internetowej http://umgkaluszyn.bip.org.pl/

 • Badanie zapotrzebowania na usługi związane z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Kałuszyn

  Szanowni Państwo

  Obecnie  obowiązujące unormowania prawne  - roczne urlopy macierzyńskie dają możliwość zapewnienia opieki swoim dzieciom samodzielnie, dzieci  dwu i pół letnie mogą korzystać z opieki  przedszkolnej. 
  Dla rodziców, zwłaszcza matek, które   chcą powrócić do pracy po urlopie macierzyńskim , chcą  być aktywa zawodowo  przygotowaliśmy Ankietę. Ankieta ma  na celu ocenę zapotrzebowania na usługi opiekuńcze  nad dziećmi do lat 3,  jest ANONIMOWA.  Ankietę można   pobrać  i po wypełnieniu  złożyć  w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie /pokój nr 7/, w  Ośrodku Pomocy Społecznej, w placówkach oświatowych gminy, w Przedszkolu, w Przychodni Zdrowia oraz  pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego (ankieta) i wypełnioną przesłać na adres umkaluszyn@kaluszyn.pl
  Ankietę prosimy  wypełnić do 15 lutego 2015 r.
  Zebrane  od Państwa  informacje  pozwolą  ocenić  zapotrzebowanie  na usługi związane z opieką nad dziećmi  w wieku do 3 lat  w Gminie Kałuszyn i podjęcie odpowiednich  decyzji.

  Burmistrz Kałuszyna
  Marian Soszyński

 • Opieka Medyczna w 2015

  W związku z aktualną sytuacją w służbie zdrowia, informuję, iż od Nowego Roku opieka medyczna w woj. mazowieckim jest zapewniona. Aktualne listy zakontraktowanych placówek oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej mazowieckiego oddziału NFZ (www.nfz-warszawa.pl) i pod numerem całodobowej infolinii (22) 456 74 01.

 • ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW

  Obowiązek zimowego utrzymania chodników położonych wzdłuż nieruchomości spoczywa na właścicielach tych nieruchomości.
          Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2013 roku poz. 1399 z późn.zm. oraz z §3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn uchwalonego przez Radę Miejską w Kałuszynie uchwałą Nr XIX/141/2013  z dnia 27 lutego 2013 roku właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości przy czym za chodnik uważa się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną przy granicy nieruchomości. Ponadto na właścicielach nieruchomości spoczywa również obowiązek usunięcia sopli lodu i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów. 
      W związku z powyższym zwracam się z prośbą do właścicieli nieruchomości o wywiązywanie się z obowiązków nałożonych prawem dla bezpieczeństwa i wygody własnej i korzystających z chodników.

                                                                                                       Burmistrz Kałuszyna
                                                                                                         Marian Soszyński

 • LOKALNA RADA GOSPODARCZA

  Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim w partnerstwie z Fundacją Europejskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza nabór do LOKALNEJ RADY GOSPODARCZEJ w ramach projektu POKL pn. „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie Mińskim”.

   Nabór trwa do 30 grudnia 2014 r.

   
   Formularz zgłoszenia oraz dodatkowe informację są dostępne:

  http://powiatminski.pl/pl/news/pokaz/8980/Nabor_do_LOKALNEJ_RADY_GOSPODARCZEJ

 • Informacja o rozpoczęciu konsultacji 2015

  Informacja o rozpoczęciu  konsultacji  „Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Kałuszyn z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.”

  Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione w myśl art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie miasta i gminy Kałuszyn do konsultacji    projektu „Rocznego programu współpracy  Gminy Kałuszyn z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r.”
  Ewentualne propozycje zmian  i uwagi prosimy zgłaszać na załączonym formularzu za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urząd Miejski w Kałuszynie ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn, osobiście w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej umkaluszyn@kaluszyn.pl  w terminie od dnia 12 grudnia  2014 r. do dnia 19 grudnia  2014 r.

  Pliki do pobrania :
  projekt programu
  formularz

 • O G Ł O S Z E N I E

  Dzień 24 grudnia 2014 roku /Wigilia/ jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w zamian za święto przypadające w sobotę   1 listopada.
  W tym dniu Urząd Miejski będzie nieczynny dla interesantów.

 • Zapytanie ofertowe

 • Rekrutacja do obywatelskiego monitoringu spółek komunalnych

  Monitoring jest bezpłatnym działaniem skierowanym do osób i organizacji pozarządowych, które chcą nauczyć się, jak w sposób skuteczny i obiektywny prowadzić kontrolę obywatelską, a także dowiedzieć się, jak działają spółki komunalne w ich gminie. Organizator, Sieć obywatelska – Watchdog Polska, nauczy uczestników i uczestniczki, jak krok po kroku przeprowadzić monitoring - jakimi zasadami się kierować, kogo i o co pytać, jak angażować innych mieszkańców i mieszkanki do działań na rzecz zmiany.

  ogłoszenie.pdf

 • Uwagi do studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Burmistrz Kałuszyna informuje o możliwości składania uwag i wniosków do obecnie obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kałuszyn oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kałuszyn.
     
  Osoby zainteresowane proszone są o złożenie wniosku* w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1  w terminie do dnia 30.01.2015 r.

  *druki wniosków można pobrać w pokoju nr 6a lub na stronie internetowej wniosek.pdf

 • Konkurs fotograficzny „Zabytek na pierwszym planie”

  Za oknami złota polska jesień w pełnej krasie. To doskonały czas, aby wyruszyć na Mazowsze w poszukiwaniu przygód. Być może w trakcie swoich wędrówek natkniesz się na zabytek, w którym zachował się klimat minionych epok i o którym krążą legendy? Zamki i pałace, dwory czy stare ruiny tylko czekają na to, aby je odkryć.

 • Szukamy ciepłego domu dla dwóch suczek

  Podziękowanie

  Dziękuje za zaangażowanie wszystkim, tym którzy pomogli nam znaleźć przyjazny dom dla dwóch porzuconych piesków a wszczególności tym, którzy odpowiedzieli na nasz apel i przygarnęli szczeniaczka.
  Dwa porzucone pieski znalazły już swój kąt a dwa ciągle czekają na okazanie im dobrego serca. Pomóżmy potrzebującemu zwierzęciu, które pragnie tak jak my mieć: dom, ciepło, pełny brzuszek i czuć że jest się komuś potrzebnym.

   

  Pieski zostały porzucone w kartonowym pudełku na przystanku PKS w Żebrówce
  Chętni do zaadoptowania pieska proszeni są o kontakt z Urzędem Miejskim w Kałuszynie tel. 25 7576618 wew. 16/ 25 7576026 lub osobiście w pokoju 6 b. (Urząd zapewni sterylizację psów)

   

  joomplu:2139 joomplu:2141 joomplu:2140 joomplu:2142

 • Ścigany listem gończym Piotr Paweł Wąsowski

  wizerunekPolicjanci z Posterunku Policji w Kałuszynie, poszukują ściganego listem gończym, 26-letniego Piotra Pawła Wąsowskiego. Mężczyzna ma charakterystyczne blizny powypadkowe na prawym łokciu i lewym nadgarstku. Policjanci apelują do wszystkich osób, które mogą znać miejsce pobytu ściganego mężczyzny, o kontakt osobisty lub telefoniczny. Policjanci proszą o przekazywanie wszelkich sugestii oraz informacji do oficera dyżurnego mińskiej Komendy tel. 25 759 72 00, na numery alarmowe 112 i 997 oraz bezpośrednio do Posterunku Policji w Kałuszynie tel. 25 757 67 77. Można też pisać email na: policjaminskmazowiecki@vp.pl

 • Ścigany listem gończym Jacek Wielądek

  fotografiaPolicjanci z Posterunku Policji w Kałuszynie, poszukują ściganego listem gończym, 42-letniego Jacka Wielądka. Policjanci apelują do wszystkich osób, które mogą znać miejsce pobytu ściganego mężczyzny, o kontakt osobisty lub telefoniczny. Policjanci proszą o przekazywanie wszelkich sugestii oraz informacji do oficera dyżurnego mińskiej Komendy tel. 25 759 72 00, na numery alarmowe 112 i 997 oraz bezpośrednio do Posterunku Policji w Kałuszynie tel. 25 757 67 77. Można też pisać email na: policjaminskmazowiecki@vp.pl

 • Wypiekanie chleba przez dzieci w SP Chrościce

   joomplu:2138

 • Ostrzeżenie o ujawnieniu metanolu

  plakat metanol

 • Zlot Warkot 2014 w Kałuszynie

  Dziesiątki zabytkowych aut i motocykli zjawiło się w miniona niedzielę, 14 września na Placu Kilińskiego w Kałuszynie za sprawą IV zlotu pojazdów zabytkowych „WARKOT”, zorganizowanego przez Klub Dawnych Motocykli „Magnet”, zaś honorowym patronatem objęli ją burmistrzowie Mińska Mazowieckiego i Kałuszyna.

  Tegoroczny zjazd okazał się sukcesem i przerósł najśmielsze oczekiwania organizatorów, bowiem w zlocie uczestniczyło  blisko 180 aut i 40 motocykli. Najstarszym samochodem zlotu był Dodge z 1926 roku. Zabytkowe maszyny przyciągnęły także tłumy widzów, którzy nie tylko podziwiali ich piękno, ale i fotografowali się na ich tle. Zlotowi towarzyszył także szereg konkurencji m.in. skręcanie silnika, slalom samochodami i rikszą czy utrzymywanie 8-kilogramowego wału.

   

  joomplu:2077joomplu:2078
 • Embargo

  W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych w wyniku embarga rosyjskiego, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego realizując zapisy ww. instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży.

 • Pilnie poszukujemy świadków śmiertelnego wypadku drogowego 02.10.2014r.

  zdjęcie pojazduW czwartek 2 października 2014 roku przed godziną 16, w Mińsku Mazowieckim, w rejonie skrzyżowania ulicy Chróścielewskiego w Mińsku Mazowieckim z droga krajową nr 50 miał miejsce wypadek drogowy z udziałem ciężarówki i rowerzysty, który w wyniku poniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. Policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego w uzgodnieniu z Prokuraturą Rejonową w Mińsku Mazowieckim chcieli wystosować  apel do wszystkich osób, które w tym czasie mogły znajdować się w rejonie tego zdarzenia drogowego i widzieć zaistniałą sytuację. Apelujemy do tych osób, które swoją relacją pomogą śledczym w ustaleniu wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Można zgłaszać się osobiście do Komendy Powiatowej Policji przy ulicy Wyszyńskiego, lub do siedziby Prokuratury przy ulicy Okrzei. Podajemy również numery kontaktowe: oficer dyżurny 25 759 72 00, wydział dochodzeniowo-śledczy 25 759 72 67 i Prokuratura Rejonowa 25 756 49 70.

  kom. Daniel Niezdropa

 • Zaginął Piotr Ryszard Maciejewski 01.10.2014r.

  popiersie zaginionegoPolicjanci z wydziału kryminalnego, zajmujący się na co dzień poszukiwaniem osób zaginionych, prowadzą sprawę poszukiwawczą 49-letniego Piotra Ryszarda Maciejewskiego, który wyszedł z domu w Mińsku Mazowieckim 1 października tego roku i do dnia dzisiejszego nie wrócił, ani też nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną i znajomymi. Policjanci apelują o kontakt z mińską Komendą do wszystkich osób, które mogły widzieć Piotra Ryszarda Maciejewskiego. Policjanci dyżurują pod numerami telefonów: całodobowo – oficer dyżurny 025 759 72 00, grupa poszukiwawcza wydziału kryminalnego 025 759 72 34 lub 025 759 72 64. Można też telefonować na numery alarmowe 112 i 997.

 • Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

 • UWAGA U P A Ł Y!!!

  Oto kilka praktycznych rad, aby skutecznie się przed nimi chronić
  Na okna oświetlane przez słońce zawiesić zacienienia, markizy, zasłony lub żaluzje, które mogą zredukować ilość ciepła słonecznego docierającego do domu nawet o 80%.

 • 70.Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

  flaga   Dla uczczenia 70. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego zwracam się z prośbą do mieszkańców, zakładów pracy i instytucji o oflagowanie w dniu 1 sierpnia 2014 roku  swoich budynków  (zakładów pracy).
     Ponadto informuję, że w tym dniu o godzinie 12.00 w hołdzie walczącym i poległym władze samorządowe złożą kwiaty pod pomnikiem Walk o Niepodległość przy ul. Warszawskiej. O godzinie 17.00 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta i gminy włączą syreny alarmowe.
                                                    Burmistrz Kałuszyna
                                                      Marian Soszyński

  zdjęcia...

 • Badania fokusowe

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej serdecznie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rodziców, psychologów oraz pedagogów do udziału w badaniu fokusowym  w ramach projektu pt. „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Bezpłatne szkolenia komputerowe

  Firma FHU "Inwes.tor" zaprasza wszystkie zamieszkałe, pracujące lub uczące się na terenie województwa mazowieckiego osoby na bezpłatne (finansowane w całości ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa) szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera zakończone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu ECDL BASE.

 • Wakacje 2014 w Kałuszynie

   Zapraszamy na wakacje

   

  Amatorów aktywnych form wypoczynku zapraszamy

  •  nad  zalew Karczunek – w ofercie jest piaszczysta plaża, kąpielisko, plac zabaw dla dzieci, kajaki, rowery wodne, piłka plażowa, wędkowanie. Do dyspozycji są również miejsca do grillowania,  strzeżone  pole namiotowe  i campingowe z dostępem do toalet i prysznica. Szczegóły korzystania znajdują się w regulaminach zamieszczonych na terenie obiektu.
  • na kompleks boisk sportowych  zlokalizowanych  na terenie przyszkolnym przy ul. Pocztowej w Kałuszynie.  Od poniedziałku do soboty  w godz. 10.00 – 21.30   nieodpłatnie można  grać w siatkówkę, koszykówkę,  piłkę nożną , tenisa stołowego oraz za niewielką opłatą  w tenisa ziemnego.
 • WAKACYJNA POLISA TRZEŹWOSCI

  Wakacje to czas relaksu i zabawy. W trakcie wakacji powinniśmy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.  Wszystkim,  którym zależy na bezpieczeństwie  dzieci i młodzieży podczas wakacji proponujemy zapoznać się z WAKACYJNĄ POLISĄ TRZEŹWOSCI, która znajduje się pod adresem:
  http://www.parpa.pl/images/file/OFERTA%20WAKACYJNA.pdf

 • Wyprawka szkolna w 2014 roku

  Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2014 roku pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę

 • Ozon "w pigułce"

  PCZK informuje, iż w najbliższym okresie mogą zostać przekroczone wartości alarmowe stężenia ozonu na terenie województwa mazowieckiego.

 • II Dni Powiatu Mińskiego

 • Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza

  1 czerwca nad zalewem Karczunek odbyły się pierwsze zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Kałuszyna, które zainaugurowały połowy ryb na gminnym zbiorniku.

  Do rywalizacji przystąpiło 51 osób, nie tylko dorosłych, ale także młodzież i dwie dziewczyny.

 • Targi Pracy

  plakat

 • Informacja

  Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
  i właścicieli firm dotyczące planowanej kontroli zawieranych umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

 • Plener malarski w Kałuszynie

 • Życzenia Wielkanocne 2014

           Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wszystkim mieszkańcom i przyjaciołom miasta i gminy Kałuszyn życzę zdrowych, pogodnych świąt, pełnych nadziei, radosnego, wiosennego nastroju,   serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.   Najmłodszym  mieszkańcom  życzę prezentu od zajączka i miłej zabawy w lany Poniedziałek.

   

  Burmistrz Kałuszyna

                                        Marian Soszyński

 • Mikroprzedsiębiorca Roku 2014

 • Konkurs "Młodych Polaków Portret Zbiorowy"

  Konkurs "Młodych Polaków Portret Zbiorowy"  http://www.nck.pl/kategorie/portret.html

 • Poddziałanie 8.1.2 PO KL - ogłoszenie konkursu

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)
  ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków
  o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
  Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
  w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
  – projekty konkursowe”

  Typy projektów do realizacji w ramach konkursu:

  Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn
  dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement,
  obejmujących m.in.:
  - szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu) (a)
  - poradnictwo psychologiczne (b)
  - pośrednictwo pracy (c)
  - staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie (d)
  - subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy (e)
  - bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie
  następujących instrumentów (f):
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych
  do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę,
  • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia
  pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż
  równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone
  z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły
  działalność w ramach danego projektu).
  - jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości
  powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
  z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia. (g)
  - studia podyplomowe (h).

  Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą
  od 31 marca 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
  w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych,
  w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74
  lub Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
  O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Punkcie Przyjmowania Wniosków
  w Warszawie lub w jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych zlokalizowanych
  w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

  Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 30 kwietnia 2014 roku, nie będą rozpatrywane.
  O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych
  (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
  które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w art. 207
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

  Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota 23 700 000,00 PLN

  Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w MJWPU
  w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie, w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie,
  Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu i www.mazovia.pl.
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów
  oraz pod numerem infolinii: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 • Ogólnopolski projekt edukacyjny

  Od czerwca 2013 roku, na polskich rzekach, spotkać można zorganizowaną grupę młodych ludzi, która przemierzając kajakowe szlaki, aktywnie włącza się w akcję sprzątania rzek. Jednocześnie promuje aktywną turystykę,

 • Rozpoczęcie sezonu wypoczynkowego w Kałuszynie

  W Kałuszynie pożegnaliśmy już zimę definitywnie i to z mocnym przytupem. Wszystko za sprawą dzieci i młodzieży z miejscowej Szkoły Podstawowej, które pod wodzą Dyrektora Marka Pachnika udały się nad zalew Karczunek, by tradycyjnie utopić marzanny.

  To symboliczne przywitanie wiosny rozpoczyna także przygotowania do sezonu wypoczynkowego w Kałuszynie, który w tym roku zapowiada się jeszcze atrakcyjniej niż w ubiegłym. Rozpoczniemy już 1 czerwca zawodami wędkarskimi, połączonymi z Dniem Dziecka, potem w czerwcu festyn Nocy Świętojańskiej i ….. to niespodzianka.

  zdjęcia...

 • Nowa ustawa o funduszu sołeckim

 • Ogłoszenie o składaniu ofert na zorganizowanie wypożyczalni sprzętu wodnego nad Zalewem Karczunek w Kałuszynie

 • Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół średnich Konkurs plastyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych

 • Zapytanie ofertowe Biblioteka

  Organizacja Nocy Świętojańskiej 2014 w dniu 28.06.2014 od godz.1500do dnia 29.06.2014 do godz. 0200 nad zalewem Karczunek w Kałuszynie

  zapytanie ofertowe str. 1

  zapytanie ofertowe srt. 2

 • Konkursu na projekt graficzny witacza miasta Mińsk Mazowiecki

 • Zaszczep w sobie chęć szczepienia!

  W styczniu br. rozpocznie się zainicjowana przez Główny Inspektorat Sanitarny kampania medialna pod hasłem „Zaszczep w sobie chęć szczepienia!”, której celem jest promocja szczepień ochronnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym.

 • UWAGA ROLNICY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

  W okresie od 01.02.2014r do 28.02.2014r. należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy załączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu  oleju napędowego w okresie od 01.08.2013r. do 31.01.2014r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014r.
  O zwrot podatku akcyzowego mogą ubiegać się rolnicy, którzy na dzień 1 lutego danego roku byli właścicielami lub współposiadaczami gospodarstwa rolnego. Wnioski należy składać w urzędzie gminy właściwym dla miejsca położenia użytków rolnych.
  W roku bieżącym za 1 litr oleju napędowego przysługuje zwrot w wysokości 0,95 zł.
  Limit roczny na 1 ha powierzchni użytków rolnych wynosi 81,70 zł.
  Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w pokoju nr 12a.

  wniosek.pdf

 • XII edycja konkursu - Bezpiecznie Gospodarstwo Rolne

  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XII edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

 • Pierwsza pomoc w przypadku złamania przedramienia

  Zima, choć spóźniona, zagościła w całym kraju. Drogi i chodniki pokryły się śniegiem oraz lodem, więc nietrudno o poślizgnięcie się i upadek. Jeśli będziemy mieli szczęście, skończy się to potłuczeniem i siniakami. Co jednak zrobić, jeśli w wyniku poślizgnięcia się złamiemy rękę?

 • "Bezpiecznie Gospodarstwo Rolne"

  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XII edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

   Organizatorami konkursu są:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo – badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych.

  Patronat medialny sprawują czasopisma: AGROmechanika, Agro News com.pl, AGRO

  SERWIS, TVP1, Zielony Sztandar.

  Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

  Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

  Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2014r.

   zgłoszenie.pdf

 • Poszukiwani właściciele psów !

  Na początku stycznia w miejscowościach Nowe Groszki i Sinołęka pojawiły się dwa psy mieszańce, maści brązowo – rudej. Jeden z psów posiada czarną obrożę.

 • OPŁATA ZA ŚMIECI W 2014 R.

  W 2014 r. ulegają zmianie terminy opłat za gospodarowanie odpadami – należy je wnosić w terminach opłaty podatków od nieruchomości czyli:


  -    do dnia 15 marca za pierwszy kwartał;
  -    do dnia 15 maja za drugi kwartał;
  -    do dnia 15 września za trzeci kwartał;
  -    do dnia 15 listopada za czwarty kwartał.

  Opłatę należy wnieść u inkasenta zbierającego  podatki  lub  przelewem na  konto  gminy  nr 82 9226 0005 0024 1461 2000 0010.

  Druki przelewów można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie, pokój nr 6a (ochrona środowiska)

 • ROLNIKU ! ! !

 • Ogłoszenie

 • Giełdy pracy

  Fundacja „Fundusz Inicjatyw” realizuje innowacyjny projekt „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”. Projekt jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest dostarczenie grupom użytkowników z woj. mazowieckiego produktu - modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym. Jeden z elementów modelu stanowi internetowa giełda pracy, dostępna pod adresem www.elastycznapraca.com oraz  www.ffi.org.pl/gieldapracy.

 • Baterie i akumulatory

 • Dofinansowwanie dla firm

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczek na preferencyjnych warunkach dla przedsiębiorców.

  czytaj więcej...

 • Pomoc dla Sławomira Stosio

   

  sławomir stosio

 • informacje dla przedsiębiorców

 • konkurs pt. "Młodzi reporterzy w elektro-akcji"

 • UWAGA! ZMIANA TERMINU NADSYŁANIA PRAC

  W związku z licznymi prośbami dot. przesunięcia terminu zakończenia konkursu o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013 „Mazowsze pełne dobrych praktyk”,  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  informuje, że ostateczny termin nadsyłania prac został przesunięty na 25 listopada 2013roku.
  Przypominamy, że na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: tablety i aparaty fotograficzne wraz z kartami pamięci.
  Zapraszamy do udziału w konkursie i czekamy na Państwa prace.

  http://mazowia.eu/komunikaty/konkurs-mazowsze-pelne-dobrych-praktyk.html

 • OGŁOSZENIE O NABORZE

  Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Kapitał – Praca - Rozwój” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: •Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków: 150 000,00 zł); • Tworzenie i rozwój mikro - przedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 900 000,00 zł). Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 27 listopada 2013 r. do dnia 10 grudnia 2013 r. do godz. 17:00.
   
  ogłoszenie...

 • Konsultacje projektu

  Informacja o rozpoczęciu  konsultacji  „Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Kałuszyn z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.”

 • Nowe zabezpieczenia dowodów osobistych

  Na początku listopada 2013 r. rozpocznie się wydawanie zmodyfikowanych dowodów osobistych. Zmienione zostaną niektóre elementy zabezpieczające dokument przed fałszerstwem. Zmiany mają na celu podniesienie bezpieczeństwa i walorów użytkowych dokumentu. Wprowadzenie zmodyfikowanych dowodów osobistych nie wiąże się z koniecznością wymiany obecnie używanych przez obywateli dokumentów. Modyfikacje nie zmieniają także ogólnego wyglądu dowodów.

 • Projekt - RECEPTA NA ZWOLNIENIE

  Projekt Recepta na zwolnienie skierowany jest do osób, które mają zamiar otworzyć działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, jednak nie mają wystarczających środków finansowych dla sfinalizowania przedsięwzięcia. Zakwalifikowane do udziału mogą zostać osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z mazowieckich przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

  informacje szczegółowe...

 • Informacja PLW o odszkodowaniach

  Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

  Do hodowców trzody chlewnej


  Hodowco! Nie obawiaj się informować o wszelkich zauważonych niepokojących objawach, jakie wystąpią w twoim stadzie. 

 • Foto-Konkurs „Elektrośmieci na dzikich wysypiskach”

 • konkurs fotograficzny Wiki Lubi Zabytki

 • Bezpieczny pierwszoklasista?

  logo klub puchatkaRusza ogólnopolski program edukacyjny dla klas I szkół podstawowych
  We wrześniu po raz pierwszy w życiu, dzwonek zabrzmiał dla ponad 350 tysięcy polskich pierwszoklasistów. Rozpoczęła się dla nich wielka przygoda, pełna niespodzianek i nowych odkryć, ale też i niebezpieczeństw, o co szczególnie martwią się rodzice.

 • Ogłoszenie Starosty Mińskiego

 • Ogłoszenie - obszar zagrożenia APS

 • Wzór wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą

  W związku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r., w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępnia nowy wzór wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Wzór dostępny w oddziałach KRUS oraz na stronie internetowej KRUS-u

 • Maluch 2013 - edycja II

  Ogłoszenie dotyczące Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  "Maluch 2013 - edycja II"

  pismo...

 • Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

  Burmistrz Kałuszyna
  Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej:

 • Mammobus w Kałuszynie

  Zbadaj się i zyskaj spokój o swoje zdrowie
  Już niedługo mammobus po raz kolejny odwiedzi Kałuszyn. 30 lipca przy Przychodni Zdrowia, ul. Wojska Polskiego 24, będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne. Badania przeprowadzane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 • Przypominamy!

  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za trzeci kwartał należy uiszczać bez wezwania, na konto gminy nr 82 9226 0005 0024 1461 2000 0010 lub u inkasenta zbierającego podatki.

  Więcej informacji w zakładce Gospodarka Odpadami.

 • Informacja o dofinansowaniu

  Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie projektu „Dbajmy o nasze środowisko w gminie Kałuszyn” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 10 000 zł, co stanowi 100% całkowitych.  logo
  Celem zadania jest: aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży, dorosłych z gminy Kałuszyn, budowanie postaw proekologicznych. Poprzez zorganizowanie konkursu dla wszystkich wsi z gminy Kałuszyn nastąpi poprawa stanu środowiska poprzez zbieranie, segregowanie śmieci, konkurs dla miejscowości zachęci mieszkańców do inicjowania i podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska.
  Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.
  W ramach realizacji  zadania zostaną przeprowadzone następujące działania:
  -  konkurs plastyczny na plakat „Chrońmy nasze środowisko” dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie. W konkursie plastycznym wezmą udział wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie.
  - konkurs plastyczny „Chrońmy nasze środowisko” dla dzieci klas I – III dla dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu gminy Kałuszyn.
  - „Konkurs wiedzy ekologicznej” dla dzieci z klas IV – VI Szkół Podstawowych w gminie Kałuszyn. Uczniowie napiszą  test zawierający pytania otwarte i zamknięte. 
  - „Konkurs wiedzy ekologicznej” dla gimnazjalistów z klas I – III z Gimnazjum w Kałuszynie – Uczniowie napiszą  test zawierający pytania otwarte i zamknięte
  - konkurs dla mieszkańców gminy, którzy oddadzą najwięcej segregowanych odpadów.
  - konkurs na miejscowości, które oddadzą najwięcej segregowanych odpadów. 3 miejscowości otrzymają nagrody w postaci: sadzonek roślin gatunków rodzimych oraz  pojemnika do segregacji na szkło lub pojemnika do segregacji odpadów niebezpiecznych.

 • Informacja

  logo"Dbajmy o nasze środowisko w gminie Kałuszyn”
  dofinansowana przez
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Warszawie,
  w formie dotacji, w kwocie 10.000,00zł”

 • Nasze bezpieczeństwo nad zalewem w Kałuszynie

  logo Razem BezpieczniejW ramach realizacji projektu „Nasze bezpieczeństwo nad zalewem w Kałuszynie”, na którego realizację Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie w kwocie 100 000 zł w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” 22 czerwca podczas Pikniku edukacyjnego odbyła się akcja „Czysty zalew”.

 • Projekt „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III w gminie Kałuszyn”

  logo

  Projekt „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III w gminie Kałuszyn” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 • V edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

  Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła V edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO. 

 • Nabory SKPR

 • Gmina Kałuszyn zaprasza na zajęcia nauki pływania.

  Wszystkich chętnych zapraszamy do wypełnienia ankiety i złożenia jej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

  deklaracja dla osoby pełnoletniej.pdf

  deklaracja dla osoby niepełnoletniej.pdf

 • Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2013/2014

  Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III i V szkoły podstawowej, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej /zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum/ przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego.

 • Ogłoszenie - szacowanie szkód spowodowanych przez huragan

  W związku z  wystąpieniem szkód na terenie gminy spowodowanych przez huragan, grad , nawalny deszcz w dniu 21 czerwca br oraz stosownie do Zarządzenia Nr 199 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie powołania i zasad działania terenowych komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, informuję, że wypełnione wnioski o szacowanie szkód należy składać w sekretariacie   Urzędu  Miejskiego w terminie do dnia 11 lipca 2013 r.
   
  Druk Wniosku  można pobrać w siedzibie Urzędzie w pokoju Nr 6a

  wzór wniosku.doc


  Więcej informacji...

 • Ogłoszenie o naborze 9.6.3 PO KL

 • Uczennica z Gminy Kałuszyn w finale ogólnopolskiego konkursu

  27 maja ruszył finał konkursu na najpiękniejszy list dla Ziemi, organizowany w ramach ogólnopolskiej akcji Fundacji Ekologicznej Arka. Można w nim głosować na jeden ze 100 listów wybranych przez jury spośród kilku tysięcy nadesłanych prac. Wśród uczniów walczących o nagrodę główną znalazła się również Zuzanna Grzywacz ze Szkoły Podstawowej w Kałuszynie.

 • REGULAMIN KONKURSU

 • Konkurs plastyczny pt. „Bezpiecznie nad wodą, w wodzie i na wodzie”

 • REGULAMIN KONKURSU

  logo WFOSiGW„Zbieramy, segregujemy odpady”
  dla miejscowości gminy Kałuszyn

 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO RATOWNIKA WOPR

  w sezonie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.
  Poszukujemy 2 kandydatów do pracy na stanowisku: Ratownik WOPR

 • Ogłoszenie

  Urząd Miejski w Kałuszynie zwraca się do mieszkańców Miasta i Gminy Kałuszyn z prośbą o przygarnięcie i zaadoptowanie 2 psów znajdujących się w mieście Kałuszyn.

 • Informacja o dofinansowaniu

  logo WFOSiGWGmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie projektu „Dbajmy o nasze środowisko w gminie Kałuszyn” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 10 000 zł, co stanowi 100% kosztów całkowitych zadania. 

 • Zaproszenie do programu - Profilaktyka a Ty

  Społeczność programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” zaprasza Państwa do ogólnopolskiego zrywu wzmocnienia twórczej profilaktyki.

 • Przepis na sukces

  Szanowni Państwo,

  W związku z realizacją projektu „Przepis na sukces” zwracamy się z prośbą o przekazanie potencjalnym uczestnikom informacji o przedmiotowym projekcie.

 • Prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin

  Na terenie Gminy Kałuszyn stacjonuje kilka pasiek. Są to pasieki amatorskie, jednak mające ogromne znaczenie dla ekosystemu. Pszczoły zapylają w zależności od rejonu od 60% do 80-90% roślin owadopylnych.

 • Gmina Kałuszyn zaprasza na spotkania edukacyjne

 • Informacja - wypowiedzenie umów

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Kałuszyn
  Burmistrz Kałuszyna informuje, że do końca kwietnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie będzie możliwość wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów na odbiór odpadów komunalnych.
  Listy będą dostępne w pokoju nr 6a (ochrona środowiska)
  Tym, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypominamy o tym obowiązku. Deklaracje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie oraz w pokoju nr 6a (ochrona środowiska).

 • Apel o nie wypalaniu traw

  plakat o wypalaniu traw

 • OSTRZEŻENIE PRZED NIEBEZPIECZNYMI BRELOCZKAMI DO KLUCZY! POLSKA POLICJA OSTRZEGA

  OSTRZEŻENIE

  Polska policja ostrzega przed niebezpiecznymi breloczkami do kluczy. Są one oferowane głównie na parkingach i stacjach benzynowych jako darmowy prezent. Przypięcie go do kluczy może być fatalne w skutkach. Gadżet ma wbudowany chip, który umożliwia śledzenie potencjalnej ofiary. Przestępcy podążają za posiadaczem breloczka z chipem do miejsca jego zamieszkania. Tam dochodzi do rozpoznania, i gdy tylko nadarza się okazja złodzieje dokonują włamania. Breloczek z chipem umożliwia dokładne określenie pozycji, w której znajduje się ofiara, więc bandyci mają pewność, że mogą spokojnie plądrować mieszkanie. Jak informują policjanci procederem zajmują się złodzieje rumuńskiego pochodzenia. Policjanci apelują, aby pod żadnym pozorem nie przyjmować tego typu prezentów. Jest to bardzo ważna wiadomość, proszę rozesłać do znajomych, aby poinformowali swoje dzieci o tym, że nie można brać żadnych breloczków a unikniemy nieszczęścia

 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

 • Ustawa Śmieciowa

  Szanowni Państwo!
  Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina Kałuszyn przejmuje gospodarkę odpadami od mieszkańców domów jednorodzinnych, mieszkańców bloków komunalnych i bloków należących do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
  Przedsiębiorcy są zobowiązani do podpisania umowy na wywóz odpadów z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Kałuszyn.

 • Listy dla ziemi

  plakat listy do ziemiDzieci z Kałuszyna napiszą Listy dla Ziemi

  Kałuszyn znalazł się w gronie ponad 230 miast i gmin, które już przystąpiły do największej w tym roku akcji ekologicznej w Polsce. „Listy dla Ziemi” to projekt Fundacji Ekologicznej Arka z Bielska-Białej. W wydarzeniu ma wziąć udział blisko milion osób w całej Polsce.

 • Nasze bezpieczeństwo nad zalewem w Kałuszynie

  Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie projektu „Nasze bezpieczeństwo nad zalewem w Kałuszynie” w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, który polega na koordynacji działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 • Komunikat

  Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, dotyczący zasad dyżurowania pracowników WIOŚ w Warszawie w przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska, w tym poważnych awarii.

  Komunikat...

 • Deklaracja odbioru odpadów

  Szanowni Państwo!

              Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Gmina Kałuszyn przejmie wszystkie obowiązki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych.

 • Świadectwa zdrowia dla zwierząt

  Powiatowy lekarz weterynarii w Mińsku Mazowieckim przekazuje w załączeniu wykaz lekarzy wyznaczonych do wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt w obrocie krajowym na terenie powiatu mińskiego, z podziałem na poszczególne gminy.  Informacje te dostępne są również na stronie internetowej WWW.piwminsk.wetgiw.gov.pl w zakładce aktualności.

 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 25 lutego – 2 marca 2013 r.

  Organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się również: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza.

 • Zaadoptuj szczenie

 • Z Internetem łatwiej

 • Odśnieżanie chodników

  Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Kałuszyn!
  Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do obowiązków właścicieli tych nieruchomości.
  Proszę o realizowanie zapisów ww. ustawy.
  Proszę również zadbać o właściwe odśnieżenie chodnika z umożliwieniem wejścia na chodnik z przejścia dla pieszych.

 • Otwarte konkursy

 • Apel Wojewody - Odśnieżajmy dachy po intensywnych opadach śniegu

  W związku z utrzymywaniem się intensywnych opadów śniegu, apeluję do właścicieli i zarządców nieruchomości o regularne odśnieżanie dachów oraz usuwanie zwisających sopli.

 • Płatne staże w Komisji Europejskiej

 • Pierwsza pomoc w przypadku zadławienia

  Zadławienie, z pozoru niegroźne, jest w istocie stanem zagrożenia życia. Całkowita niedrożność dróg oddechowych może doprowadzić do niedotlenienia organizmu, a w jego konsekwencji do utraty przytomności, a nawet zatrzymania akcji serca. Przyczyną zadławienia jest najczęściej utknięcie fragmentu pożywienia w górnej części dróg oddechowych.

 • Ogłoszenie

  Stowarzyszenie Orkiestra Dęta im. Jana Pawła II w Kałuszynie realizuje projekt „Muzyczne spotkania – turystyczną atrakcją obszaru LGD”. Celem operacji jest wzrost aktywności społeczności lokalnej poprzez udział w imprezie kulturalnej. Działanie wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich w 2013 roku.
  W ramach realizacji projektu odbywają się zajęcia nauki gry na instrumentach dętych drewnianych, dętych blaszanych oraz perkusyjnych dla 20 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum z obszaru LGD, którzy chcą udoskonalić swoje umiejętności muzyczne oraz osoby, które chcą rozpocząć naukę gry na instrumencie muzycznym i zapisać się do orkiestry.

 • Poznajmy ciekawe zakątki...

  Gmina Kałuszyn zaprasza do udziału w projekcie
  „Poznajmy ciekawe zakątki Naszego Obszaru LGD na sportowo”
  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Celem operacji jest zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru objętego LSR poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych o charakterze rekreacyjno - sportowym dla mieszkańców gminy Kałuszyn w 2013 roku.

 • Informacja o lokalizacji gruntów

  W związku z przekazaniem przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim decyzji z dnia 28 listopada 2012 r. ustalających nową klasyfikację gruntów, wykonaną podczas prac modernizacyjnych na terenie wszystkich miejscowości w Gminie Kałuszyn informuję, że decyzje są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie w pokoju nr 6a (ochrona środowiska) od 12 grudnia 2012 do 26 grudnia 2012 r.

 • Pierwsza pomoc osobie nieprzytomnej oddychającej - pozycja bezpieczna

  Utrata przytomności jest stanem zagrożenia życia. W jej następstwie może bowiem dojść do niedrożność dróg oddechowych na skutek ich zablokowania językiem lub zalania śliną czy treścią żołądka. Ponadto utrata przytomności jest najczęściej efektem urazu, wstrząsu lub stanu chorobowego, co dodatkowo zagraża zdrowiu bądź życiu poszkodowanego.

 • Mazowiecki Bank Projektów

  Uprzejmie informujemy o powstaniu aplikacji „Mazowiecki Bank Projektów”, elektronicznej bazy wiedzy o inwestycjach w województwie mazowieckim. Mazowiecki Bank Projektów skierowany jest do potencjalnych beneficjentów przyszłego regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego m.in.: jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, instytucji naukowych i badawczo – rozwojowych, instytucji otoczenia biznesu, szkół wyższych. Aplikacja dostępna jest na stronie www.mazowia.eu w zakładce UE oraz na stronie www.bankprojektow.mazowia.eu

 • Ogłoszenie o wściekliźnie

  W związku z wystąpieniem ognisk wścieklizny na terenie obszaru województwa mazowieckiego i ze względu na zagrożenie wścieklizną zalecane jest szczepienie profilaktyczne  kotów przeciwko tej jednostce chorobowej, mimo braku ustawowego obowiązku przeprowadzania szczepienia u tego gatunku zwierząt.

 • Informacja o wynikach konsultacji

  Informacja o wynikach  konsultacji  „Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Kałuszyn z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.”

 • Konkursu Kreatywnego o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013

  W związku z licznymi prośbami o przesunięcie terminu zakończenia Konkursu Kreatywnego o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013 ze strony osób zainteresowanych wzięciem w nim udziału, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że ostateczny termin został ustalony na 15 listopada 2012 roku. Przypominamy, że dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody: laptop i tablety. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i czekamy na Państwa prace.

 • Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”, Programu Innowacyjna Gospodarka.

 • Powiatowy Konkurs Plastyczny ŁAŃCUCH NA CHOINKĘ

 • Programu współpracy Samorządu z organizacjami pozarządowymi

  Informacja o rozpoczęciu  konsultacji  „Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Kałuszyn z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.”

 • Spotkanie dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej

  Warszawa, 30 października 2012r. godz. 11.00 – 13.00
  Spotkanie będzie obejmowało informacje nt. możliwości pozyskania dofinansowania na otwarcie pierwszej działalności gospodarczej.

 • Ogłoszenie dotyczące opracowania PUWZA

  Ogłoszenie dotyczące opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn na lata 2012 –  2132.

 • Zapytanie ofertowe

  indormacja

   

  Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach 18.11.2011 - 02.12.2011 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 • Informacja z wyboru ofert

   Informacja z wyboru ofert

   W dniu 24.01.2011 umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn ”Budowa dróg gminnych Nr 220635W i Nr 220614W w miejscowości Piotrowina, gm. Kałuszyn” realizowanej w ramach projektu pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez przebudowę dróg gminnych nr 220635W i 220635W w gminie Kałuszyn”.

   Zapytanie ofertowe umieszczone było na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie na tablicy ogłoszeń w dniach od 24.01.2011 do 07.02.2011.

   W terminie składania ofert  (07.02.2011) nie wpłynęła żadna oferta.  

    Zapytania ofertowe zostały wysłane do trzech Firm:

   1. Andrzej Solonek, ul. Chełmońskiego 1/6, 05 -300 Mińsk Mazowiecki

   2. Henryk Malinowski, ul. Poniatowskiego 10A, 05-307 Dobre

   3. PROMAK Krzysztof  Makowski, ul. Olszowa 17, 08- 300 Sokołów Podlaski 

    Wykaz ofert, które wpłynęły:

   

  Lp.

  Nazwa Firmy

  Kwota brutto

  Kwota netto

  VAT

  1

  Andrzej Solonek,           ul. Chełmońskiego 1/6, 05 -300 Mińsk Mazowiecki

   

  13 500,00

   

  -

   

  -

  2

  Henryk Malinowski,      ul. Poniatowskiego 10A, 05-307 Dobre

   

  13 800,00

   

  -

   

  -

  3

  PROMAK           Krzysztof  Makowski,   
  ul. Olszowa 17, 08- 300 Sokołów Podlaski 

   

   

  13 000,00

   

  10 569,11

   

  2 430,89

    Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma PROMAK Krzysztof  Makowski,   
  ul. Olszowa 17, 08- 300 Sokołów Podlaski, która będzie realizowała w/w przedmiot zamówienia.

   

                                                                                                Burmistrz Kałuszyna

  Marian Soszyński

Dodatkowe informacje