Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Podpisanie umów o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadań przez Gminę Kałuszyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 29 lipca 2019 r.  Samorząd Gminy Kałuszyn zawarł  dwie  umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego  reprezentowanym przez  Elżbietę Lanc i Ewę Janinę Orzełowską – czł. Zarządu Województwa  Mazowieckiego  na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

-        „Utworzenie nowej pracowni   języka angielskiego  w Szkole Podstawowej w Kałuszynie”,  pomoc finansowa udzielona  przez   Samorząd Woj. Mazowieckiego w ramach  „Mazowieckiego  Programu  Dofinansowania  Pracowni  Informatycznych i Językowych”  wynosi 49 000 zł, całkowita wartość zadania 70 000 zł.

-        „Modernizacja stadionu piłkarskiego w Kałuszynie” dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury  Sportowej Mazowsze 2019” wynosi 76 200 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne -  142 850 zł. W ramach działania zostanie wykonany system  nawadniający  trawiastego boiska piłkarskiego pry ul. 1 maja w Kałuszynie wraz z wykonaniem studni głębinowej oraz wymiana  trybun przy boisku.

Dodatkowe informacje