Obchody 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

  • Drukuj

W tym roku obchodziliśmy 101 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Organizatorami  obchodów Święta Niepodległości w Naszej Gminie  byli  Burmistrz Kałuszyna oraz Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie.

W uroczystości  wzięły udział władze samorządowe na czele z Burmistrzem Kałuszyna Panem Arkadiuszem Czyżewskim, kombatanci, radni, sołtysi,    delegacje jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele organizacji  z najliczniejszą grupą strażaków-ochotników oraz mieszkańcy miasta i gminy. Poczty sztandarowe wystawiły następujące jednostki i organizacje: Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie,   Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Kałuszynie,    Oddział  Miejsko - Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  w   Kałuszynie,  jednostki  Ochotniczych  Straży Pożarnych w Kałuszynie /sztandar i proporzec/ oraz  w Zimnowodzie,   Koło Miejsko-Gminne  Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kałuszynie.    Uroczystość rozpoczęła o godz. 11.00 Msza Św. w intencji Ojczyzny w miejscowym Kościele Parafialnym sprawowana przez ks. Jerzego Skłuckiego.  Następnie uczestnicy uroczystości  w asyście strażaków przeszli do Parku Miejskiego przy Placu Kilińskiego, gdzie  wspólnie odśpiewano Hymn Państwowy i delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem „Bojownikom o Niepodległość”. Pomnik ten został  odsłonięty   w dniu 11 listopada 1938 r. - w XX rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  Na dalszą części uroczystości zgromadzeni przeszli ul. Warszawską do Domu Kultury. Przy wejściu na salę widowiskową młodzież szkolna przypinała  wszystkim  własnoręcznie wykonane biało czerwone kotyliony. Kolejnym punktem programu było wystąpienie Burmistrza Kałuszyna  Pana Arkadiusza Czyżewskiego. Pan Burmistrz      przedstawił rys historyczny dochodzenia przez Polskę do odzyskania niepodległości oraz  przybliżył   sylwetki osób, które    na terenie Kałuszyna tworzyły  zręby niepodległości, wymieniając   Franciszka Stasiaka, ks. Józefa Rybarkiewicza, braci  Tomasz i Wiktor Janiszewskich.
Tegoroczne obchody Odzyskania przez Polskę  Niepodległości uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Kałuszynie   przygotowane pod kierunkiem Pani Wandy Stryczyńskiej przy współudziale Pani Teresy Kowalskiej i Pani Katarzyny Berskiej.

zdjęcia...