Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

W dniu 05 grudnia 2019 r. odbył się odbiór protokólarny wykonania następujących zadań:

1. „Przebudowa drogi gminnej w Kałuszynie ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy z Patokiem, w tym : położenie nowej nakładki bitumicznej, budowa chodnika prawostronnego oraz kanalizacji sanitarnej”.

Wykonawcą zadania było   KONSORCJUM : Lider :  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28 Partner konsorcjum :  ALTOR Sp. z o.o. 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28.   Koszt całkowity zadania to kwota 761.056,44 zł  /z czego koszty związane  z przebudową drogi - 404.392,11 zł, koszty  budowy kanalizacji – 356.664,33 zł/

.

2. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Falbogi, Mroczki, gm. Kałuszyn”, którego  wykonawcą  była Firma INSTAL – SERWIS LUBARTÓW   Wojciech Osiecki, 21-100 Lubartów, ul. Kopernika 47  za kwotę brutto 349.440,00 zł.

Dodatkowe informacje