Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości

25 lutego 2020 r. w Domu Kultury w Kałuszynie odbyła się  Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i  Przedsiębiorczości.


     Organizatorem Olimpiady był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddz. w Siedlcach, koordynatorem był  Pan Jerzy Grabowski – doradca rolnośrodowiskowy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego  w Mińsku Mazowieckim, współpracujący z Gminą Kałuszyn. W olimpiadzie wzięło udział 38 uczestników. Specjalnie przygotowany test zawierał   40 pytań z zakresu obejmującego tematy niezbędne w racjonalnym  prowadzeniu gospodarstwa domowego.    Prace oceniała komisja, której przewodniczyła Pani Henryka Borkowska z  MODR Oddział w Siedlcach.
Najwięcej punktów uzyskała i zajęła I miejsce  Pani Sylwia Wocial z Przytoki, II miejsce zdobyła   Pani Jolanta Jędrzejkiewicz z Kałuszyna, a III miejsce    Pani Maria Dmowska z Witów. Pan Arkadiusz Czyżewski – Burmistrz Kałuszyna gratulując zwycięzcom    wręczył dyplomy i nagrody   ufundowane przez samorząd Gminy Kałuszyn. Laureatki Olimpiady będą reprezentować Gminę Kałuszyn na    eliminacjach powiatowych. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.
Spotkanie uświetnił występ amatorskiego  Zespołu Międzypokoleniowego „Razem”, działającego przy Domu Kultury w Kałuszynie. Zespół wystąpił z widowiskiem pn. „W gromadzie siła”.
Olimpiada  organizowana od wielu lat,   spotyka się z dużym zainteresowaniem w środowisku, jest doskonała okazją do integracji, wymiany doświadczeń. Tegoroczna Olimpiada  zakończyła  się degustacją potraw  przygotowanych przez  uczestniczki. 
oprac. Henryka Sęktas -Urząd Miejski Kałuszyn

 

Dodatkowe informacje