Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 2020

  • Drukuj

 Gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie o godz. 17.00, z udziałem pocztów sztandarowych, władz samorządowych, delegacji jednostek organizacyjnych gminy oraz mieszkańców miasta i gminy Kałuszyn.

Mszę w  intencji żołnierzy podziemia niepodległościowego sprawował i kazanie  wygłosił ksiądz  Jerzy Skłucki.      
Następnie uczestnicy obchodów przeszli pod   pomnik Żołnierzy Wyklętych  gdzie  wspólnie odśpiewali hymn państwowy i złożyli  kwiaty.
Dopełnieniem uroczystości był program artystyczny w  Sali OSP, na który złożyły się:
- wiersz okolicznościowy autorstwa i w wykonaniu Pana Seweryna Olszewskiego,
- wiersze i pieśni patriotyczne w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie pod kierunkiem  Pani Justyny Gut-Olkowicz,
- prezentacja postaci rotmistrza  Witolda Pileckiego   przez  uczniów Szkoły Podstawowej, przygotowana pod kierunkiem Pani Marii Bartosiak.
    Na zakończenie uroczystości Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski zabierając głos podziękował wszystkim, którzy wzięli  udział   oraz  pomagali w organizacji tego przedsięwzięcia, w szczególności: mieszkańcom, księżom, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej  za włączenie się nauczycieli z młodzieżą szkolną i przygotowanie okolicznościowego programu, pracownikom Biblioteki Publicznej za wykonanie dekoracji sali, strażakom i Zarządowi OSP Kałuszyn za pomoc w realizacji i udostępnienie remizy oraz kałuszyńskiemu Oddziałowi Związku Piłsudczyków RP.
Oprac. H. Sęktas