Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Obchody Dnia Sołtysa

11 marca br. w   Domu Kultury w Kałuszynie  Burmistrz Kałuszyna zorganizował  spotkanie  z okazji Święta Sołtysa. W spotkaniu  uczestniczyli Sołtysi z naszej Gminy. Z tej okazji  gospodarz Gminy Pan Arkadiusz Czyżewski  złożył Sołtyskom i Sołtysom gratulacje i życzenia, podkreślił ich ważną rolę   w rozwiązywaniu problemów mieszkańców.

To Sołtysi są pierwszymi osobami,  do których przychodzą mieszkańcy z wszelkimi problemami.   Dzięki ich zaangażowaniu i pracy na rzecz swoich sołectw możliwa jest realizacja wielu przedsięwzięć na terenie wsi.     Podziękował sołtysom za dobrą współpracę   i   inicjatywy, które przekładają się na rozwój poszczególnych sołectw oraz realizację  potrzeb ich  mieszkańców.

Wraz z życzeniami wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym,   dobrych pomysłów na rozwój sołectw,    życzliwych i chętnych do społecznego działania ludzi  oraz satysfakcji i wytrwałości w pełnieniu tak ważnej funkcji sołtysom  zostały wręczone pamiątkowe listy i upominki.   

 Został odczytany list okolicznościowy  skierowany do sołtysów  przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej  Andrzeja Dudę.

Uroczystość uświetnił okolicznościowy występ   Zespołu Międzypokoleniowego „Razem” z Domu Kultury. Spotkanie zakończone zostało słodkim poczęstunkiem.

 

 Oprac. H. Sęktas

 

Dodatkowe informacje