KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020 ROKU.

  • Drukuj

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku, kwalifikacja w roku 2020 została zakończona 13 marca br.

Osoby, które otrzymały WEZWANIA  BURMISTRZA  KAŁUSZYNA  do stawienia się do KWALIFIKACJI  WOJSKOWEJ w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br.  NIE  MAJĄ  już tego obowiązku. WEZWANIA  TE  TRACĄ  WAŻNOŚĆ.