Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

W Wąsach powstał plac zabaw! Dzięki wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Od połowy marca dzieci i rodzice z miejscowości Wąsy i lokalnych wiosek mogą korzystać z placu zabaw zlokalizowanego przy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsach. Nowe miejsce do rekreacji powstało dzięki współpracy Urzędu Miejskiego w Kałuszynie z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi.W ramach projektu zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw: mini wieżę, dwuosobową huśtawkę, bujaka sprężynowca, karuzelę tarczową oraz trzy tablice edukacyjne z motywami przewodnimi: kosmosem, zwierzętami oraz grą kółko i krzyżyk. Zamontowano także ławkę oraz wykonano ogrodzenie placu zabaw. Nowe miejsce do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu umili czas dzieciom, wpłynie na zwiększenie ich sprawności fizycznej oraz zintegruje lokalną społeczność.
Szacuje się, że w ciągu roku z nowego placu zabaw będzie mogło skorzystać ponad 100 mieszkańców sołectwa.
PSE zaangażowały się we współpracę z gminą Kałuszyn w ramach działań dobrosąsiedzkich podejmowanych przez krajowego operatora systemu przesyłowego. Na terenie gminy spółka realizuje projekt budowy linii 400 kV łączącej aglomerację warszawską z Siedlcami. Dzięki tej inwestycji zwiększy się niezawodność dostaw energii w  północno-wschodniej i centralnej Polsce oraz możliwe będzie bezpieczne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice.


***

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

PSE jako właściciel ponad 14 692 kilometrów linii oraz 107 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, na terenach realizacji projektów inwestycyjnych oraz działań eksploatacyjnych uruchomiły ogólnopolski konkurs dobrosąsiedzki. Działalność społeczna PSE koncentruje się na wspieraniu projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną, m.in. w  obszarze oświaty, ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji zdrowia czy aktywizacji kulturalno-społecznej. Projekty te mają poprawiać bezpieczeństwo i jakość życia osób w różnym wieku.

 
 
 

Dodatkowe informacje