Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WNIOSKÓW DO CEIDG W OKRESIE PANDEMII COVID-19

1. Wnioski do CEIDG można składać  drogą elektroniczną lub przesyłać  pocztą, ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.


2. Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.
3. Cudzoziemcy muszą potwierdzić  tożsamość i uprawnienia do podejmowania działalności gospodarczej (art. 8 ust. 3 i 8 ustawy o CEIDG i PIP).
4. W przypadku złożenia już wniosku papierowego, w szczególności  gdy został on złożony bez potwierdzenia tożsamości, przedsiębiorca zostanie wezwany do uzupełnienia, poprawy wniosku jeśli zawiera błędy lub w celu weryfikacji tożsamości.

Dodatkowe informacje