Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Zakup sprzętu do zdalnej nauki

Gmina Kałuszyn rozpoczęła procedurę zakupu   sprzętu do zdalnej nauki dla uczniów Szkoły Podstawowej. Wkrótce zostanie zakupionych  25   laptopów, które zostaną wypożyczone  najbardziej potrzebującym uczniom klas IV – VIII Szkoły Podstawowej.

  Środki finansowe na ten cel będą  pochodzić   z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Został złożony  wniosek  do Ministerstwa Cyfryzacji o kwotę 60.000 zł, która została  przyznana gminie w ramach podziału  przez MC.   Dystrybucji sprzętu dokona Szkoła  na podstawie rozpoznania potrzeb.

Dodatkowe informacje