Pomoc żywnościowa dla mieszkańców miasta i gminy Kałuszyn

  • Drukuj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie  zorganizował  pomoc  żywnościową dla najbardziej potrzebujących  mieszkańców   naszej Gminy  z Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pracownicy Ośrodka przygotowali paczki dla 150 osób, w dystrybucji pomogli strażacy z OSP Kałuszyn i OSP Sinołęka dostarczając żywność mieszkańcom najbardziej odległych miejscowości.


        Dziękujemy pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie  za skoordynowanie akcji a strażakom za pomoc w dostarczeniu żywności  potrzebującym rodzinom.
Jednocześnie informujemy że pomoc w ramach programu nadal trwa, a   osoby chętne do skorzystania, które jeszcze nie złożyły wniosków proszone są o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kałuszynie tel. 537 519 078.

Pomoc w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 kierowana jest do osób znajdujących się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria wskazane w art.7 ustawy o pomocy społecznej  i których dochód nie przekracza kwoty:
-            1402 zł( netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej
-             1056 zł (netto) w przypadku osoby w rodzinie .
Podstawą do skorzystania  z pomocy  społecznej są: ubóstwo,  sieroctwo, bezdomność ,bezrobocie niepełnosprawność   , potrzeba ochrony macierzyństwa  lub wielodzietności, bezradność  w sprawach opiekuńczo- wychowawczych  i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza  w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego ,alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.