Termin płatności podatków i opłat dla osób fizycznych

  • Drukuj

Dnia 15 maja 2020 roku mija termin zapłaty II raty podatków i opłat. W związku z trwającą w kraju sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19 w przypadku trudności w dokonaniu wpłaty u inkasenta /miasto Kałuszyn/ zaleca się dokonywanie wpłat podatków i opłat przelewem na następujące konta bankowe.

 
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny:

Urząd Miejski w Kałuszynie
ul. Pocztowa 1
05-310 Kałuszyn
konto bankowe Nr 29 9224 0007 0000 9667 2000 0010


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Urząd Miejski w Kałuszynie
ul. Pocztowa 1
05-310 Kałuszyn
konto bankowe Nr 27 9224 0007 0000 9667 2000 0240

Dane jakie należy wpisać w tytule przelewu płacąc podatki i opłaty za pośrednictwem banku:
•    numer decyzji lub rodzaj należności
•    numer raty lub za jaki okres


W przypadku, gdy jeden przelew dotyczy kilku różnych zobowiązań należy w tytule przelewu podać ich rodzaje wraz z kwotami.