Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Utwardzenie dojazdu do przedszkola

Na początku maja odbędzie się odbiór prac polegających na utwardzeniu dojazdu do Przedszkola Publicznego w Kałuszynie.

Dojazd wykonano z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego. Powierzchnia wybudowanego dojazdu 650m2. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 84.869,26 zł brutto. Wykonany dojazd ułatwi dojazd rodzicom do przedszkola i szkoły oraz jednocześnie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego na ulicach Pocztowej i Polnej.

 

 

 

Dodatkowe informacje