Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Zbliża się termin płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego na 2020 r.

Informuje się, że z względu na sytuację epidemiologiczną w całym kraju związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, ale również w trosce o bezpieczeństwo inkasentów informujemy, że na terenie miasta Kałuszyn inkasent  nie będzie osobiście zbierał II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2020 r.W związku z powyższym wpłaty II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2020 r., których termin płatności upływa 15 maja 2020 r. należy dokonać na rachunek Urzędu Gminy:

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny:

Urząd Miejski w Kałuszynie
ul. Pocztowa 1
05-310 Kałuszyn
konto bankowe Nr 29 9224 0007 0000 9667 2000 0010


W tytule przelewu należy wpisać
•    numer decyzji lub rodzaj należności
•    numer raty lub za jaki okres

W przypadku, gdy jeden przelew dotyczy kilku różnych zobowiązań należy w tytule przelewu podać ich rodzaje wraz z kwotami.

O sposobie zapłaty kolejnych rat będziemy Państwa powiadamiać na bieżąco.

 

 

Dodatkowe informacje