Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja dla przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

Informuję, iż pomoc dla przedsiębiorców w związku z trudną sytuacją gospodarczą związaną z wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem COVID-19 jest przewidziana w budżecie państwa poprzez instrumenty wsparcia określone w tzw. „tarczy antykryzysowej”.


W związku z powyższym wsparcie z Gminy Kałuszyn poprzez udzielenie ulg i umorzeń w czynszach i podatkach będą rozpatrywane dopiero po wykorzystaniu dostępnych form pomocy jaką oferuje przedsiębiorcom budżet państwa.


Jeżeli pomoc urzędów i instytucji rządowych nie zrekompensuje poniesionych strat przedsiębiorcom, wnioski o ulgi w czynszu będą rozpatrywane na podstawie  Uchwały Nr  XXXI/210/10   Rady   Miejskiej  w  Kałuszynie z  dnia 29 czerwca  2010 r. w sprawie  zasad  i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty  należności  pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym ,  przypadających   Gminie Kałuszyn i jej jednostkom organizacyjnym oraz  wskazania organów do tego uprawnionych , natomiast wnioski o odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowej będą rozpatrywane w trybie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa.


W przypadku wniosków o umorzenie czynszów lub podatków należy udokumentować sytuację finansową przedsiębiorcy poprzez wskazanie strat oraz ewentualnego wsparcia z budżetu państwa.

 

Dodatkowe informacje