Dofinansowanie do rozbudowy oczyszczalni ścieków

  • Drukuj

Gmina Kałuszyn w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 000 000,00 zł (co stanowi 60% wartości zadania) na realizację projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”.


    Okres realizacji niniejszego zadania przewidziany jest na trzy lata i tak:
w roku 2020 Gmina Kałuszyn pozyska 450 000,00 zł dotacji, w roku 2021 – 1 725 000,00 zł dotacji a w roku 2022 – 1 825 000,00 zł dotacji. Wkład własny Gminy Kałuszyn stanowić będzie 40% wartości zadania.