Droga w Żebrówce

  • Drukuj

Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 115.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka i Wólka Kałuska, gm. Kałuszyn”. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego na długości 885mb.Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie Wykonawcy przedmiotowego zadania.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na koniec października.