Uroczyste podpisanie umów MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2020”, „MIAS MAZOWSZE 2020”

  • Drukuj

1 lipca br. w Miejskiej Szkole Artystycznej I Stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie:

 

·         umowy o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

·         umowy w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2020”,

·         umów w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”.

 

Umowy w tej sprawie podpisali członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci, wśród których znalazła się Gmina Kałuszyn, reprezentowana przez Burmistrza Kałuszyna Arkadiusza Czyżewskiego oraz Skarbnik Panią Marię Bugno.

 

Pierwsza umowa będzie realizowana z programu FOGR 2020 – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych i dotyczy zadania pod nazwą „Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka i Wólka Kałuska, gm. Kałuszyn”. Przewidywany koszt przedsięwzięcia to kwota 385.936,50 zł brutto z czego 115.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Druga umowa dotyczy programu Mazowieckie Strażnice OSP – 2020. W ramach zadania zostanie wykonany remont garażu OSP w Kałuszynie polegający na wymianie wrót garażowych stalowych dwuskrzydłowych ocieplonych z ościeżnicą. Posadzka w garażu zostanie całkowicie skuta i ułożona na całej powierzchni posadzka przemysłowa wraz z izolacją przeciwwilgociową i przeciwwodną Ponadto zostanie wyremontowany kanał naprawczy oraz wytynkowane i pomalowane ściany garażu oraz ocieplony strop. Przewidywany koszt zadania to kwota 87 336,00 zł brutto z czego 20.000,00 zł stanowi dotacja uzyskana z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Kolejne umowy będą realizowane w ramach programu MIAS 2020 – Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2020, z którego skorzysta 5 sołectw z terenu naszej  Gminy. I tak w sołectwach Milew i Olszewice utworzony zostanie plac zabaw z siłownią plenerową natomiast w sołectwach Leonów, Piotrowina i Przytoka dobudowane zostanie oświetlenie uliczne. Każde z wymienionych sołectw otrzymało dotację ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości po 10.000,00 zł na realizację zamierzonych przedsięwzięć.