Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Dofinansowanie do rozbudowy oczyszczalni ścieków w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

W dniu 13 lipca 2020 roku w Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowieckim odbyło się uroczyste podpisanie umowy o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania

pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”.Gmina Kałuszyn otrzymała maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 4 000 000,00 zł (co stanowi 60% wartości zadania).  Otrzymane przez Gminę Kałuszyn dofinansowanie jest najwyższym z otrzymanych dofinansowań przez gminy z terenu powiatu mińskiego.

 Okres realizacji niniejszego zadania przewidziany jest na trzy lata i tak: w roku 2020 Gmina Kałuszyn pozyska 450 000,00 zł dotacji, w roku 2021 – 1 725 000,00 zł dotacji a w roku 2022 – 1 825 000,00 zł dotacji. Wkład własny Gminy Kałuszyn stanowić będzie 40% wartości zadania.

            Umowę z ramienia Zarządu Województwa Mazowieckiego podpisali: Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pani Janina Ewa Orzełowska – członek zarządu oraz Pani Elżbieta Lanc – członek zarządu. Gminę Kałuszyn reprezentowali Burmistrz Kałuszyna Arkadiusz Czyżewski oraz Skarbnik Miejski Maria Bugno.

 


 

Dodatkowe informacje