Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Ogłoszenie dotyczące opracowania PUWZA

Ogłoszenie dotyczące opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn na lata 2012 –  2132.

Urząd Miejski w Kałuszynie informuje mieszkańców Gminy Kałuszyn, że przy wsparciu środków finansowych z Ministerstwa Gospodarki przeprowadzona została inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest oraz opracowany został Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn na lata 2012 - 2032.
Treść Programu stanowi załącznik do ogłoszenia.
Uwagi dotyczące wymienionego dokumentu można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1, pokój nr 6 w godzinach 900-1500, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, czyli od 09.10.2012 r. do 30.10.2012 r.

Dodatkowe informacje