Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Ogłoszenie o konkursie ZASTĘPCA KIEROWNIKA DS. LECZNICTWA

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z dnia 09.11.2018 roku, poz. 2190 z późn. zm.) ogłasza konkurs na stanowisko:ZASTĘPCA KIEROWNIKA DS. LECZNICTWA

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne określone w paragrafie 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011r.

Ogłoszenie.pdf


Dodatkowe informacje