Obchody 70-tej rocznicy walk pod Kałuszynem

  • Drukuj

Tegoroczne obchody 70-tej rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem miały szczególny charakter.  Uroczystość rozpoczęła się    na Placu Kilińskiego hymnem państwowym. Przybyłych gości powitał Pan Marian Soszyński - Burmistrz Kałuszyna, zaś poczty sztandarowe Pan Eugeniusz Kulesza - prezes Związku Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejsko -Gminnego w Kałuszynie.
 W uroczystości wzięli udział weterani bitwy pod Kałuszynem we wrześniu 1939 roku, poczty sztandarowe, posłowie na Sejm RP p. Teresa Wargocka i p. Czesław Mroczek, przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego,   Starosta Miński, Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego, przedstawiciele służb i instytucji powiatowych, przedstawiciele środowisk kombatanckich, radni Rady Miejskiej, sołtysi, delegacje jednostek organizacyjnych gminy, zakładów pracy, organizacji społecznych, młodzież szkolna wraz z dyrekcją szkół i nauczycielami oraz mieszkańcy. Uroczystość odbyła się z udziałem Kompanii Honorowej 23 bazy Lotniczej z Mińska Mazowieckiego oraz Orkiestry Wojskowej z Siedlec. Należny szacunek i cześć został oddany weteranom  6 Pułku Piechoty  Legionów Józefa Piłsudskiego  przybyłym na uroczystość. Młodzież miejscowego Gimnazjum,noszącącego imię 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego wręczyła  kwiaty żołnierzom - weteranom walk. Podczas uroczystości zostało odczytane przesłanie  Ryszarda Kaczorowskiego byłego prezydenta RP  rezydującego  w Londynie, wygłoszone przez  specjalnego delegata Pana Ignacego Wieczorka. Został również odczytany list  Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana   Adama Struzika, wystosowany na tę szczególną uroczystość.   Po oficjalnym powitaniu uczestników uroczystości, odczytaniu listów, wręczeniu odznaczeń i dyplomów za wkład pracy na rzecz ochrony miejsc pamięci  nastąpiło złożenie kwiatów przez kombatantów w Kościele pod Tablicą Pamięci żołnierzy 6 pułku 1 Dywizji Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego oraz  przez władze samorządowe  pod pomnikiem Bojownikom o Niepodległość przy ul. Warszawskiej.  Następnie nastąpił przemarsz na cmentarz parafialny, gdzie odbyła się Msza Święta Polowa. Mszę Św. odprawił ks. prałat Jan Sikora w asyście ks. proboszcza Władysława Szymańskiego. Po Mszy Św. były okolicznościowe przemówienia, apel poległych oraz składanie kwiatów  pod pomnikiem poległych.  Jednym z punktów programu uroczystości było otwarcie  Izby Pamięci  przy Gimnazjum im. 6 P.P.Leg. J.Piłsudskiego.   13 września - to drugi dzień uroczystości.  W miejscowym Domu Kultury odbył się program artystyczny o charakterze patriotycznym. Program został przygotowany pod kierunkiem Pani Marii Bartosiak  - dyr. Gimnazjum, udział wzięli uczniowie Gimnazjum, Szkoły Podstawowej oraz Koło Miejsko-Gminne Związku Emerytów.

zdjęcia...