Dożynki Parafialne

  • Drukuj

Tradycyjnie  w pierwszą niedzielę września Plac Kilińskiego w Kałuszynie był miejscem Święta Plonów organizowanego wspólnie przez    gminę Kałuszyn i Parafię Rzymsko-Katolicką.   Tegoroczne Święto zorganizowano pod nazwą „Kałuszyn na Mazowszu, Mazowsze w Kałuszynie”.  Uroczystości zainaugurowane zostały Mszą Świętą dziękczynną odprawioną  przez ks. proboszcza Władysława Szymańskiego. Podczas Mszy Świętej ks. Proboszcz przywitał wszystkich zebranych, zapraszając do wspólnej modlitwy  i dziękczynienia za dar tegorocznych plonów, poświęcił chleb i wieńce dożynkowe. Po zakończeniu Mszy Świętej ks. proboszcz, burmistrz, zaproszeni goście, starostowie dożynek, delegacje wieńcowe, młodzież szkolna w strojach ludowych, orkiestra dęta im. Jana Pawła II barwnym korowodem przeszli na Plac Kilińskiego, gdzie rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. Starostowie tegorocznych dożynek  p. Grażyna Olszewska i p. Jarosław Broniarek przekazali gospodarzowi Gminy Kałuszyn – Panu Burmistrzowi Marianowi Soszyńskiemu chleb dożynkowy. Przyjmując chleb burmistrz podziękował starostom oraz wszystkim rolnikom za trud codziennej pracy. Ponadto w swoim wystąpieniu poinformował zebranych o dokonaniach gminy oraz planach samorządu na najbliższe lata w zakresie zadań inwestycyjnych.

Po symbolicznym przełamaniu chleba gospodarze dożynek: Burmistrz Kałuszyna Pan Marian Soszyński oraz proboszcz miejscowej Parafii ks. Władysław Szymański wspólnie ze starostami Panią Grażyną Olszewska i Panem Jarosławem Broniarkiem    udali się na plac do licznie zgromadzonych  mieszkańców, by podzielić się ze wszystkimi chlebem upieczonym z tegorocznych zbóż. Wieńce dożynkowe wykonali mieszkańcy z miejscowości Chrościce, Falbogi, Gołębiówka, Gójszcz, Garczyn Mały, Kluki, Mroczki, Nowe Groszki,  Olszewice,  Stare Groszki, Szymony, Ryczołek, Wity, Wąsy. Każdy z nich był oryginalny i piękny. Wszystkie wieńce zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami pieniężnymi.

Część artystyczną  rozpoczęła „Suita z chleba” – obrzęd żniwny w wykonaniu zespołu szkolnego „Kasianiecka”. Poza „Kasianiecką”  dorobek artystyczny gminy zaprezentowały:  zespół tańca historycznego „Pawana” oraz zespół „Fleciki” ze Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, orkiestra dęta im. Jana Pawła II,  zespół tańca nowoczesnego „Eksplozja”,  grupa teatralna Koła Emerytów. Gościnnie wystąpił zespół ludowy  „Węgrowianie”z Węgrowa,  regionalny zespół ludowy „KARNIEWIACY” z Karniewa oraz zespół muzyczny „Master”.

Na tegorocznym święcie można było obejrzeć wystawę fotograficzną Kałuszyna i okolic, wystawę plastyczną, skorzystać z propozycji stoisk z potrawami regionalnymi, ekologicznymi, lub małej gastronomi. Atrakcją dla najmłodszych było wesołe  miasteczko. Podczas uroczystości odbyło się rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w Konkursie Potraw Regionalnych przygotowanym  pod kierunkiem  pracowników  Powiatowego  Zespołu Doradców z Mińska Mazowieckiego, wręczenie nagród w projekcie pn. „Tradycja naszą przyszłością, ekologia naszym zdrowiem”  przygotowanym i realizowanym przez Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” przy współpracy z Domem Kultury, z dofinansowaniem ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, osoby, którym bliski   są  Kałuszyn i Mazowsze mogły liczyć n nagrody w konkursie wiedzy o Kałuszynie i Mazowszu.

Ponadto zostały wręczone nagrody w   konkursie literackim „Okolica w literę ujęta” Konkurs został zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Kałuszynie w ramach obchodów 290 rocznicy potwierdzenia nadania praw miejskich Kałuszynowi.  

Główną atrakcją wieczoru był koncert Ivana Komarenki oraz zabawa z zespołem Horus.

Burmistrz Kałuszyna składa gorące podziękowania  wszystkim osobom, które były zaangażowane w organizację uroczystości, a szczególnie: starostom dożynek, delegacjom wieńcowym, gospodyniom i kołom gospodyń  przygotowującym potrawy regionalne, dyrektorowi i pracownikom Domu Kultury w Kałuszynie, dyrektorce i pracownikom Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, dyrektorom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie,  służbom medycznym, policji,  strażakom, pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Podziękowania kierujemy również do instytucji wspierających: Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika, Powiatowego Zespołu Doradców w Mińsku Mazowieckim.

Gorąco dziękujemy także sponsorom tegorocznych dożynek: „Dom i Ogród”- Dariusz i Iwona Sutkowscy, Halina i Andrzej Borucińscy, „ANGO”- Hanna i Andrzej Goźlińscy, „Maspol”- Antoni i Leszek Przesmyccy, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, „Karekol” - Bożena Szymańska, „Plexiform” -Jacek Zaliwski, „BE-MED”- Dariusz Filipek, ‘Hydros”- Czesława i Zdzisław Truszko, usługi elektryczne- Bożena i Kazimierz Brodzik, ‘Gambit”- Renata i Mirosław Wardach, Brbara i Waldemar Włodarczykowie, „Dak Oil” – Danuta i Krzysztof Chrościccy, wyroby z betonu – Krystyna i Tadeusz Nowakowscy. „DEXA” – Agnieszka i Marian Deska, sklep spożywczy – Ewa Chabiera i Elżbieta Tenderenda,  Edhan Supersam, Grażyna i Jerzy Gójscy - sklep mięsny, Paweł Zagórski.