Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu "Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Komunikat  

Formularz zgłoszenia

Dodatkowe informacje