Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach  konsultacji  „Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Kałuszyn z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.”

Informacja o wynikach  konsultacji  „Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Kałuszyn z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.”

Konsultacje  projektu  „Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Kałuszyn z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.” zostały  przeprowadzone w dniach 31.10.2012r. -12.11.2012r. Formą konsultacji  było opublikowanie w BIP Urzędu Miejskiego treści projektu uchwały oraz zamieszczenie informacji  na stronie internetowej Urzędu  o rozpoczęciu konsultacji i zakończeniu wraz z  treścią projektu Programu i  formularzem do  zgłaszania uwag. Uprawnione podmioty w wyznaczonym terminie  nie wniosły uwag do projektu Programu.

Dodatkowe informacje