Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Gospodarka Odpadami - Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 r.

 

Odpady komunalne odbierane są zgodnie z harmonogramem.

Odbiór poszczególnych frakcji odpadów na terenie miasta odbywa się 2 razy w miesiącu.

Odbiór poszczególnych frakcji odpadów na terenach wiejskich odbywa się 2 razy w miesiącu od czerwca do października, i 1 w miesiącu od listopada do grudnia.

Odbiór gabarytów (zużytych mebli, elektrośmieci, zużytych opon samochodowych i odpadów remontowo-budowlanych) odbywa się zgodnie z harmonogramem 2 razy w roku.

 

Harmonogram odbioru odpadów 2020 Kałuszyn miasto cz. północna.pdf

Harmonogram odbioru odpadów 2020 Kałuszyn miasto cz. południowa.pdf

 

Harmonogram odbioru odpadów - wsie maj 2020.pdf

 

Harmonogram odbioru odpadów Garczyn Mały, Garczyn Duży, Zimnowoda, Żebrówka, Kluki, Przytoka, Kazimierzów, Marianka, Wólka Kałuska, Chrościce, Leonów, Budy Przytockie

 

Harmonogram odbioru odpadów w 2020r. Gołębiówka, Piotrowina, Nowe Groszki, Stare Groszki, Sinołęka, Milew, Mroczki, Marysin, Abramy, Szembory,Wąsy, Falbogi, Wity

 

Harmonogram odbioru odpadów w 2020r. Patok, Olszewice, Szymony

 

Worki na zbieranie odpadów  komunalnych  w odniesieniu do nieruchomości indywidualnych oraz pojemniki (dla zabudowy wielorodzinnej),będą dostarczane na nieruchomość przez firmę wywozową, podczas odbioru odpadów, w ilości ustalonej w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kałuszyn”.


 

Opłaty za wywóz odpadów

 

Zmiana rachunku bankowego: 

Od 1 stycznia 2020 roku opłaty za odbiór nieczystości komunalnych, mieszkańcy Gminy Kałuszyn winni dokonywać na  wyodrębniony rachunek w B.S Kałuszyn  przeznaczony do obsługi zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi: 
 
Nr:  27 9224 0007 0000 9667 2000 0240

 

 

Dodatkowe informacje