Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Gospodarka Odpadami - Osiągnięte poziomy recyklingu

 

 

 

Gminy są obowiązane w każdym roku osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu i odzysku wysegregowanych odpadów. Poniżej przedstawiono wymagane i osiągnięte poziomy dla poszczególnych frakcji odpadów w 2018 r.

 Papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło.

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw i szkła [%]

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Minimalny poziom jaki powinniśmy osiągnąć w 2018 r. wynosi 30 %.

Osiągnięty w 2018 r. przez Gminę Kałuszyn poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw i szkła wynosi 49,79 %.

Odpady budowlane i rozbiórkowe.

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Minimalny poziom jaki powinniśmy osiągnąć w 2018 r. wynosi 50 %.

Osiągnięty w 2018 r. przez Gminę Kałuszyn poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100 %.

 Odpady komunalne ulegające biodegradacji.

 Rok

2012

16.7.2013

2014

2 015

2016

2017

2018

2019

16.7.2020

PR dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na wysypisku

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Maksymalny poziom jaki mogliśmy osiągnąć w 2017 r. wynosi 40 %.

Osiągnięty w 2018 r. przez Gminę Kałuszyn poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na wysypisku wynosi 3,83 %.

 

 

 

Dodatkowe informacje