Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Gospodarka wodno-ściekowa

Zadania gminy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odbioru ścieków wykonuje:

 

                        Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
                        ul. Warszawska 37

                        05-310 Kałuszyn
                        Tel.
661-540-505
                       

 

Zakład Gospodarki Komunalnej jest zakładem budżetowym Gminy Kałuszyn. Nadzór nad Zakładem sprawuje Burmistrz. Do zakresu działania Zakładu w zakresie zaopatrzenia w wodę i unieszkodliwiania ścieków należy w szczególności:

  • zaopatrzenie mieszkańców w wodę, eksploatacja i utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej,
  • odprowadzanie ścieków, obejmujące odbiór i przesyłanie ścieków do oczyszczalni, utrzymanie oczyszczalni ścieków,

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie świadczy także usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych (szambo) i transportu nieczystości ciekłych.

Poza ZGK w Kałuszynie zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kałuszyn posiadają firmy:

  • P.P.H.U.LEKARO Joanna Zagórska, Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka – Decyzja Nr ROS.6233.3.2011 z dnia 6 lutego 2012 roku,
  • WC SERWIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze – Decyzja Nr GPS.6233.1.2017 z dnia 20.09.2017 r.

 

 

 

Dodatkowe informacje