Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Odśnieżanie chodników

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Kałuszyn!
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do obowiązków właścicieli tych nieruchomości.
Proszę o realizowanie zapisów ww. ustawy.
Proszę również zadbać o właściwe odśnieżenie chodnika z umożliwieniem wejścia na chodnik z przejścia dla pieszych.

Dodatkowe informacje