Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Ustawa Śmieciowa

Szanowni Państwo!
Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina Kałuszyn przejmuje gospodarkę odpadami od mieszkańców domów jednorodzinnych, mieszkańców bloków komunalnych i bloków należących do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
Przedsiębiorcy są zobowiązani do podpisania umowy na wywóz odpadów z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Kałuszyn.

Szanowni Państwo!
Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina Kałuszyn przejmuje gospodarkę odpadami od mieszkańców domów jednorodzinnych, mieszkańców bloków komunalnych i bloków należących do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
Przedsiębiorcy są zobowiązani do podpisania umowy na wywóz odpadów z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Kałuszyn.

DEKLARACJE
Sołtysi i inkasenci przekazali Państwu deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację można również pobrać na stronie internetowej lub w urzędzie w pokoju nr 6a.
W przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych deklaracje wypełniają za swoich mieszkańców zarządy.
Mieszkańcy bloków komunalnych i domów jednorodzinnych wypełniają deklaracje samodzielnie i przekazują do urzędu do pokoju 6a.

OPŁATY
Stawka opłaty zależy od liczby osób zamieszkałych (nie zameldowanych) oraz od tego czy odpady będą segregowane.
Dla mieszkańców, którzy zdeklarują selektywną zbiórkę odpadów stawka wynosi 4 zł za 1 mieszkańca na miesiąc.
Dla mieszkańców, którzy zdeklarują, że odpady będą oddawać w sposób zmieszany stawka wynosi 10 zł za 1 mieszkańca na miesiąc. Stawkę 10 zł za 1 mieszkańca na miesiąc zapłacą również właściciele nieruchomości, którzy nie złożą deklaracji.
Opłaty będą wnoszone 1 raz na kwartał.
Po przeprowadzeniu przetargu na wybór przedsiębiorstwa, które będzie realizowało odbiór odpadów od mieszkańców z terenu gminy Kałuszyn wysokość opłat może ulec zmianie.

SEGREGACJA I WYWÓZ ODPADÓW
Przed 1 lipca 2013 r. mieszkańcy otrzymają informatory o sposobie prowadzenia segregacji odpadów oraz harmonogramy wywozu wszystkich frakcji odpadów.
Zostaną również przeprowadzone szkolenia dla mieszkańców powyższym zakresie.

Dodatkowe informacje