Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Gmina Kałuszyn zaprasza na spotkania edukacyjne

Tematyka szkoleń:

- pierwsza pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych,
- udzielanie pomocy osobom tonącym, nieprzytomnym
- „pierwsza pomoc” w przypadku różnych zagrożeń takich jak: złamania, oparzenia, urazy, udar słoneczny, ukąszenia i użądlenia przez owady czy kleszcze.

Lekarz udzieli instruktażu jak ułożyć poszkodowanego w bezpiecznej pozycji, jak zabezpieczyć rany, zatamować krwawienia oraz przeprowadzić reanimację.

10.05.2013 (piątek) godz.11.00 – 13.00  – spotkanie dla uczniów w Szkole Podstawowej w Kałuszynie
17.05.2013 (piątek) godz.11.00 – 13.00  – spotkanie dla uczniów w Gimnazjum w Kałuszynie
24.05.2013 (piątek) godz.11.00 – 13.00  – spotkanie dla osób dorosłych w Domu Kultury w Kałuszynie 

Spotkania będą składały się z części teoretycznej oraz ćwiczeń praktycznych.

Zajęcia realizowane będą w ramach realizacji projektu
„Nasze bezpieczeństwo nad zalewem w Kałuszynie”.

Dodatkowe informacje