Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Przepis na sukces

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Przepis na sukces” zwracamy się z prośbą o przekazanie potencjalnym uczestnikom informacji o przedmiotowym projekcie.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Przepis na sukces” zwracamy się z prośbą o przekazanie potencjalnym uczestnikom informacji o przedmiotowym projekcie.

 Oferujemy:

- kurs na operatora koparko-ładowarki, lub

- wsparcie szkoleniowo-finansowe dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą, w tym dotacja do 36 000 zł

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy:

- utracili pracę z przyczyn zakładu pracy, przechodzącego procesy adaptacyjno-modernizacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, lub

- są w okresie wypowiedzenia umowy, z przyczyn zakładu pracy, przechodzącego procesy adaptacyjno-modernizacyjne, lub

- są zagrożone utratą pracy.

Zgłoszenia na operatora koparko-ładowarki przyjmowane są do wyczerpania miejsc.

Zgłoszenia na zakładanie działalności gospodarczej (II edycja) przyjmowane są do 30 czerwca.

W przypadku pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

 Z poważaniem

Marcin Łobacz

 

Euro-Most Sp. z o.o.

Biuro Projektu

ul. Krakowskie Przedmieście 79

00-079 Warszawa

kom. 669-640-030

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zaproszenie...

Dodatkowe informacje