Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

REGULAMIN KONKURSU

logo WFOSiGW„Zbieramy, segregujemy odpady”
dla mieszkańców miasta i gminy Kałuszyn

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Kałuszyn.
2. Konkurs będzie trwał od 01.04.2013 do 30.06.2013.
3. Konkurs polega na określeniu ilości oddanych odpadów segregowanych przez gospodarstwa domowe.
4. Liczba odpadów segregowanych przez gospodarstwo domowe będzie dzielona na liczbę osób zameldowanych w danym gospodarstwie domowym. 
5. Organizator na podstawie zestawienia przygotowanego przez ZGK przy współpracy z firmą odbierającą odpady wybierze 5 osób, które oddają najwięcej segregowanych odpadów.
6. Jury powołane przez organizatorów konkursu wybierze 5 laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe (rowery) o wartości 500,00zł.

Konkurs realizowany w ramach projektu
"Dbajmy o nasze środowisko w gminie Kałuszyn”
 dofinansowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 10.000,00zł”

Dodatkowe informacje