Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Przypominamy!

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za trzeci kwartał należy uiszczać bez wezwania, na konto gminy nr 82 9226 0005 0024 1461 2000 0010 lub u inkasenta zbierającego podatki.

Więcej informacji w zakładce Gospodarka Odpadami.

Dodatkowe informacje