Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Kałuszyna
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej:

W Kałuszynie nr ewid. 3223 o pow. 0,0604 ha,

 • cena wywoławcza 9.100 zł plus 23% VAT od pow. 160 m2 przeznaczonej w planie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
 • wadium                              460 zł
 • postąpienie w kwocie nie niższej niż      100 zł


W Kałuszynie nr ewid. 3224 o pow. 0,0652 ha 

 • cena wywoławcza plus 9.800 zł plus 23% VAT od pow. 160 m2 przeznaczonej w planie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
 • wadium                      490 zł
 • postąpienie  w kwocie nie niższej niż     100 zł

Działki są wolne od obciążeń, położone na dł. ok 40 m od ul.Trzcianka w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na pozostałej długości w terenie łąk, pastwisk i zakrzewień.

W Gołębiówce nr ewid. 89/1 o pow. 0,2900 ha

 • cena wywoławcza                                  5.143 zł
 • wadium                       260 zł
 • postąpienie  w kwocie nie niższej niż         60 zł

Działka jest wolna od obciążeń,wg studium położona w terenach produkcji rolnej.

W Starych Groszkach o nr ewid.286/4 o pow. 0,2200 ha

 • cena wywoławcza 14.300 zł plus 23% VAT od pow. 1850 m2 przeznaczonej w planie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
 • wadium                      720 zł
 • postąpienie  w kwocie nie niższej niż     150 zł

Działka jest wolna od obciążeń,wg studium położona jest w przeważającej części w terenach wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej oraz w pozostałej części w terenach produkcji rolnej.

Szczegółowy plan zagospodarowania, warunki zagospodarowania oraz opis działki i terenu znajdują się na stronie www.kaluszyn.pl a informacje udzielane są pod nr tel. (25) 75 76 618 wew. 12 i 15 .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej wyżej najpóźniej w dniu 20 sierpnia 2013 na konto Urzędu Miejskiego w Kałuszynie BS w Mińsku Maz. 06 9226 0005 0024 1461 2000 0020.
Kupujący ponosi koszty aktu notarialnego. Wskazanie granic na koszt kupującego.

Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2013 o godz. 10,00 w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie ul. Pocztowa 1 sala nr 13.

Wadium ulega przepadkowi gdy oferent, który wygrał przetarg uchyla się od podpisania umowy.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.


                                                           Burmistrz Kałuszyna
                                                             Marian Soszyński

Dodatkowe informacje