Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Ogłoszenie

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta im. Jana Pawła II w Kałuszynie realizuje projekt „Muzyczne spotkania – turystyczną atrakcją obszaru LGD”. Celem operacji jest wzrost aktywności społeczności lokalnej poprzez udział w imprezie kulturalnej. Działanie wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich w 2013 roku.
W ramach realizacji projektu odbywają się zajęcia nauki gry na instrumentach dętych drewnianych, dętych blaszanych oraz perkusyjnych dla 20 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum z obszaru LGD, którzy chcą udoskonalić swoje umiejętności muzyczne oraz osoby, które chcą rozpocząć naukę gry na instrumencie muzycznym i zapisać się do orkiestry.

Dodatkowe informacje