Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja o dofinansowaniu

Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie projektu „Dbajmy o nasze środowisko w gminie Kałuszyn” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 10 000 zł, co stanowi 100% całkowitych.  logo
Celem zadania jest: aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży, dorosłych z gminy Kałuszyn, budowanie postaw proekologicznych. Poprzez zorganizowanie konkursu dla wszystkich wsi z gminy Kałuszyn nastąpi poprawa stanu środowiska poprzez zbieranie, segregowanie śmieci, konkurs dla miejscowości zachęci mieszkańców do inicjowania i podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska.
Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.
W ramach realizacji  zadania zostaną przeprowadzone następujące działania:
-  konkurs plastyczny na plakat „Chrońmy nasze środowisko” dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie. W konkursie plastycznym wezmą udział wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie.
- konkurs plastyczny „Chrońmy nasze środowisko” dla dzieci klas I – III dla dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu gminy Kałuszyn.
- „Konkurs wiedzy ekologicznej” dla dzieci z klas IV – VI Szkół Podstawowych w gminie Kałuszyn. Uczniowie napiszą  test zawierający pytania otwarte i zamknięte. 
- „Konkurs wiedzy ekologicznej” dla gimnazjalistów z klas I – III z Gimnazjum w Kałuszynie – Uczniowie napiszą  test zawierający pytania otwarte i zamknięte
- konkurs dla mieszkańców gminy, którzy oddadzą najwięcej segregowanych odpadów.
- konkurs na miejscowości, które oddadzą najwięcej segregowanych odpadów. 3 miejscowości otrzymają nagrody w postaci: sadzonek roślin gatunków rodzimych oraz  pojemnika do segregacji na szkło lub pojemnika do segregacji odpadów niebezpiecznych.

Dodatkowe informacje