Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

OGŁOSZENIE O NABORZE

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Kapitał – Praca - Rozwój” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: •Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków: 150 000,00 zł); • Tworzenie i rozwój mikro - przedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 900 000,00 zł). Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 27 listopada 2013 r. do dnia 10 grudnia 2013 r. do godz. 17:00.
 
ogłoszenie...

Dodatkowe informacje