Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja z wyboru ofert

 Informacja z wyboru ofert

 W dniu 24.01.2011 umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn ”Budowa dróg gminnych Nr 220635W i Nr 220614W w miejscowości Piotrowina, gm. Kałuszyn” realizowanej w ramach projektu pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez przebudowę dróg gminnych nr 220635W i 220635W w gminie Kałuszyn”.

 Zapytanie ofertowe umieszczone było na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie na tablicy ogłoszeń w dniach od 24.01.2011 do 07.02.2011.

 W terminie składania ofert  (07.02.2011) nie wpłynęła żadna oferta.  

  Zapytania ofertowe zostały wysłane do trzech Firm:

 1. Andrzej Solonek, ul. Chełmońskiego 1/6, 05 -300 Mińsk Mazowiecki

 2. Henryk Malinowski, ul. Poniatowskiego 10A, 05-307 Dobre

 3. PROMAK Krzysztof  Makowski, ul. Olszowa 17, 08- 300 Sokołów Podlaski 

  Wykaz ofert, które wpłynęły:

 

Lp.

Nazwa Firmy

Kwota brutto

Kwota netto

VAT

1

Andrzej Solonek,           ul. Chełmońskiego 1/6, 05 -300 Mińsk Mazowiecki

 

13 500,00

 

-

 

-

2

Henryk Malinowski,      ul. Poniatowskiego 10A, 05-307 Dobre

 

13 800,00

 

-

 

-

3

PROMAK           Krzysztof  Makowski,   
ul. Olszowa 17, 08- 300 Sokołów Podlaski 

 

 

13 000,00

 

10 569,11

 

2 430,89

  Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma PROMAK Krzysztof  Makowski,   
ul. Olszowa 17, 08- 300 Sokołów Podlaski, która będzie realizowała w/w przedmiot zamówienia.

 

                                                                                              Burmistrz Kałuszyna

Marian Soszyński

Dodatkowe informacje